Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
   

Skal også kampen mot EØS ofres ?
Spørsmål til SV og Sp i Troms


Av Jens Ingvald Olsen,
1.kandidat for RV i Troms

EØS-avtalen gjør at Norge er bundet opp av EU's konkurranseregler, og at vi
omfattes av de fire frihetene; fri flyt av varer, tjenester, kapital og
arbeidskraft.

Eksemplene på hvordan EØS-avtalen har hatt og har negative konsekvenser er
utallige; som fjerninga av den differensierte arbeidsgiveravgifta, trusselen
om fjerning av hjemfall for vannkrafta, forbud mot subsidiering av
industrikraft, problemene med sosial dumping. Dette er bare  noen få
aktuelle eksempler som viser hvordan EØS-avtalen fratar norske politikere
styringa på viktige samfunnsområder.

EØS-avtalen er er forsmak på hva et EU-medlemskap vil bety. En viktig
forskjell er imidlertid at vi med EØS-avtalen har vetorett mot nye
 direktiver. Så langt har ikke norske politikere vært villige til å bruke
 den, sjøl med de mest hårreisende direktiv, som f.eks. tilsettingsstoffer i
 barnemat. I kampen mot EU og EØS har RV vært nær alliert med SV og
 Senterpartiet. Nå er iveren etter å få regjere så stor at vi er bekymra for
 hvor mange hjertesaker som skal ofres for å tekkes Arbeiderpartiet.
De tre partiene er enige om at de skal regjere på basis av EØS-avtalen. Hva
betyr det? Er det slik at SV og Sp gir opp kampen mot EØS-avtalen i et
rød-grønt samarbeid?

Vil dere f.eks. gå inn for å legge ned veto mot tjenestemannsdirektivet? Hva
vil skje med hjemfallsretten for vannkrafta?
RV er enige i at vi må få ei ny regjering og en ny politikk. Men det blir
stadig mer åpenbart hvor viktig det blir med RV på Stortinget i en slik
situasjon. Uten en venstreopposisjon kan det se mørkt ut for mange av
venstresidas kjernesaker.

EØS-saken er ett av mange eksempler på det.