Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

               

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


Hvitsnippranet
Av Jens Ingvald Olsen, 1.-kandidat for Tromsø RV

210 millioner kroner, tilsvarende nesten fire NOKAS-ran, var styret i Norsk Hydros gave til 35 toppledere. Administrerende direktør Eivind Reiten fikk sjølsagt mest, 27,7 millioner kroner. I tillegg fikk han et lønnspåslag på 1 millioner kr pr år. Det smaker fuggel av slikt!
 
Dette er altså det synlige innholdet i opsjonsavtalene som topplederne i Hydro fikk for ei tid tilbake.

Adelen
For regjeringa ble situasjonen såpass kritisk at næringsminister Dag Terje
Andersen måtte avbryte ferien, og ha oppklarende møte med styreleder Jan
Reinås torsdag 2. august. Her ble det raskt enighet om hvem som var ansvarlig
for styrevedtaket. Styret i Hydro hadde ansvaret, men regjeringa var
orientert om hvordan opsjonsavtalene skulle avsluttes. Dermed var skapet
satt på plass, og regjeringa kunne frikjennes.

- Sådan er kapitalismen i Norge. Men det er jo ganske utrolig at regjeringa
som representerer den desidert største eier, staten, er fullstendig handlingslamma.
Opsjons- og fallskjermadelen i Norge har gjennom mange år, fra jappetida starta på
80-tallet, fått grafse til seg milliardbeløp. Dette har skjedd i både private
og offentlig eide bedrifter. Hver gang slike tilfeller blir offentlig kjent
(ikke alle blir det), så er det en voldsom blest - og den store trusselen blir
dratt fram: «Dette kan true moderasjonen i lønnsoppgjørene». Men så har det
hele blitt roet ned igjen. For det hele er en del av den formidable
snuoperasjonen i Norge med overføring av verdiskapning i Norge fra
arbeidstakersida til eierne og lederne.

Moral og politikk
Regjeringa forsvarer sin handlingslammelse med at dette dreier seg om
juss. «Vi kan ikke bryte inngåtte avtaler», sier minister Andersen. Men det
holder ikke å dekke seg bak jussen i denne saka. Først og fremst dreier det
seg om moral og politikk.

Uansett hva man måtte mene om opsjonsavtaler, så er det åpenbart for alle at
premissene for utbetaling i dag er vesensforskjellig fra da avtalene ble
inngått. Det er først og fremst India og Kina som er årsaken til den
formidable aksjekursstigninga i industriselskap som Norsk Hydro. En
vesentlig del av opsjonspengene burde derfor vært sendt dit. I tillegg er
årsaken til aksjekursstigninga sammenslutninga av Statoil og Hydro. Det vil
si at regjeringa sjøl er ansvarlig for stigninga de siste månedene. Uansett
hvor udugelig ledelsen i selskapet hadde vært, ville selskapet hatt en stor
aksjekursstigning. Sjølsagt kunne derfor opsjonsavtalene ha blitt
reforhandla. Men Stoltenberg-regjeringa vil ikke stanse utbetalingene, og
nøyer seg med at Reinås trekker seg som styreleder.

Eierskapsmeldinga
Hydrostyrets beslutning har til og med fått Høyre til å late som de er imot
slike utbetalinger. Og sjølsagt har SVs nestleder, Lysbakken, kritisert
vedtaket, men det var jo interessant å se at SV-leder Kristin Halvorsen ikke
kommenterte saka før etter at næringsministeren kom på banen, og atskillig
mer neddempa enn den mer fristilte Lysbakken. Intensjonene i regjeringas
eierskapsmelding er ikke fulgt, er hovedkritikken fra regjeringspartiene.

OL 2018
Dette leder oss til ei anna eierskapsmelding, nemlig Tromsø kommunes. For kort
tid siden gjorde kontrollutvalget et enstemmig vedtak der det gikk fram at
styret i Tromsø 2018 as ikke hadde fulgt retningslinjene i eierskapsmeldinga
da flere styremedlemmer i selskapet hadde blitt tildelt konsulentoppdrag i
2006 for 776 330 kr. Hva gjorde da vår lokale rødgrønne regjering? Joda,
med ordføreren i spissen slo man bare fast at reglene gjelder ikke, og at
OL-styret har full tillit!

«The show must go on», som IOC-lederen, Avery Brundage sa i München i 1972.
Men hva er forresten 776 330 kr mot 210 millioner?
Er det noe som er helt sikkert, så er det, som vi allerede har sett i Tromsø,
at når OL-maskineriet er i gang, så er reisa svært kort til «landet som er
fylt med melk og honning».