Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
   


Olje i valgkampen

Høyre og deres toppkandidat i Troms, vil gi full gass i oljeutvinninga i nord. Partiet demonstrerer dermed sin uansvarlige holdninger til fisken, naturen og mangler storpolitiske betraktninger om hva de vil sette i gang. Partiet demonstrerer en useriøs holdning til miljøet.

Utspillet skal kanskje forståes som et taktisk spill mot det rød-grønne regjeringsalternativet for å skape tvil om deres evne til samarbeid. Her gjør Høyre et forsøk på å splitte SV ut fra denne alliansen. Og ganske snart gikk Ballo ut og antydet at partiets oljestandpunkt er et forhandlingsspørsmål. Høyre oppnådde ikke å splitte regjeringsalternativet, men oppnådde å få SV til å løpe fra sine betenkeligheter med oljeutvinning i nord.

Dermed blir denne valgkampen prega av at olje og gass skal løse alle problemer i Nord-Norge. Velgerne i Troms vil derfor bli ført bak lyset fordi valgkampen ikke vil fokusere på systemkritikk og alternativ politikk. Det er den nyliberalistiske politikken med privatisering av høstingsretten av naturressursene våre, som er grunn til den armoden vi nå ser.

I stedet for å gripe fatt i dette, opplever vi at regjeringskåtheten går foran politiske vurderinger. Det gjelder alle dagens stortingskandidater at taktikken nå er overordna politikken. Derfor har det aldri før vært større bruk for et sterkt RV i rikspolitikken. Det er bare en måte å få frem kritiske standpunkter til oljeboring og kolonialisering av vår landsdel på, og det er å stemme RV. Stem Jens Ingvald Olsen inn på tinget.

Frode Bygdnes, RV