Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


APPELL 080408
ved leder i Utdanningsforbundet, Ranveig Heide

STYRET UTDANNINGSFORBUNDET HARSTAD HADDE MØTE 01.04.08 OG DA HADDE VI FÅTT FORELAGT OSS DE SISTE FORSLAGENE TIL VEDTAK OM KUTT I GRUNNSKOLEN I HARSTAD.

UT FRA DE FORSLAGENE SOM LÅ DER VAR DET IKKE TVIL – VI MÅ MARKERE VÅR UENIGHET, OG DA BLE DET VEDTATT Å  OPPFORDRE TIL POLITISK STREIK I DAG, SAMMENFALLENDE MED MØTE I FORMANNSKAPET. DET E CA 3 ½ ÅR SIDEN UF SAMMEN MED HKFU HADDE EN TILSVARENDE MARKERING MOT FORSLAG TIL KUTT I SKOLEN.

UF HARSTAD HAR VÆRT AKTIV I DEN PÅGÅENDE PROSESSEN MHT KUTTENE I SKOLEN. VI HAR JOBBA MOT POLITIKERE, ADMINISTRASJONEN OG FORELDRE OG I ARBEIDSGRUPPER.

VI HAR GJENTATTE GANGER I MØTER SAGT TYDELIG I FRA OM MULIGE KONSEKVENSER AV FORESLÅTTE KUTT I FORHOLD TIL OPPLÆRINGSTILBUDET I KOMMUNEN.

KUTTENE SOM POLITIKERNE SKAL TA STILLING TIL I DAG OG PÅ TORSDAG VIL INNEBÆRE KUTT PÅ 38 STILLINGER, I TILLEGG KOMMER CA 10 STILLINGER SOM ALLEREDE ER KUTTET MED NEDLEGGELSEN AV KASFJORD OG STANGNES SKOLER DVS TIL SAMMEN NESTEN 50 STILLINGER.

PÅ NYTT E FRUSTRASJONEN STOR BLANT DE ANSATTE SOM E USIKKER PÅ OM DE HAR JOBB FRA HØSTEN AV ELLER OM DE MÅ SKIFTE ARBEIDSPLASS – VI E IKKJE IMPONERT OVER DENNE FORM FOR PERSONALPOLITIKK.

UTDANNINGSFORBUNDET HARSTAD KAN IKKE SE KORDAN SKOLENE I HARSTAD SKAL KUNNE GI ELEVENE ET FORSVARLIG OPPLÆRINGSTILBUD MED DE RAMMENE SOM DET NÅ LEGGES OPP TIL.

JEG SA PÅ NRK TROMS PÅ FREDAG AT DERSOM DETTE BLIR VEDTATT FÅR VI UNNTAKSTILSTAND I SKOLENE

KOFOR SA Æ DET ?

ALLE LÆRERNE ØNSKER Å GJØRE EN GOD JOBB. DET BLIR UMULIG Å GJØRE EN GOD JOBB MED DE ARBEIDSVILKÅRENE SOM DET FRA HØSTEN LEGGES OPP TIL. DET BETYR AT LÆRERNE HVER DAG VIL GÅ HJEM Å FØLE AT MAN IKKE HAR GJORT EN GOD NOK JOBB DVS AVMAKTSFØLELSEN VIL ØKE – FORSLAGET BETYR AT VI IKKE KAN GI ALLE ELEVENE DEN OPPLÆRINGA DE HAR LOVMESSIG KRAV PÅ, DET BLIR UMULIG NU NÅR DET SKAL KUTTES 6,2 MILL I STYRKINGSRESSURSEN OG MINIMUM 3,6 MILL I SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK .

 

DETTE BETYR AT ALLEREDE STORE GRUPPER BLIR STØRRE,  OG DET VIL IKKE BLI SATT INN VIKAR  - ALTSÅ IKKE SÅ ULIKT DEN TILSTANDEN SOM I DAG RÅDER UTE PÅ SKOLENE, MEN BARE ENDA VERRE.

VI SPÅR AT SYKEFRAVÆRET VIL ØKE TIL NYE HØYDER, OG REKRUTTERING AV NYE LÆRERE VIL BLI VANSKELIG FOR IKKE Å SI UMULIG FRAMOVER.

I TILLEGG FRYKTER VI EI MARKANT ØKNING I SØKNADENE TIL SPESIALUNDERVISNING OG ØKT TILMELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN.

KONKLUSJONEN E: VI TRENG FLERE LÆRERE IKKJE FÆRRE.

 

SKOLESTRUKTUR HAR VÆRT OG VIL BLI ET HETT TEMA FRAMOVER.

UF  HARSTAD ØNSKER EN SLIK DEBATT VELKOMMEN, MEN DA PÅ HELT ANDRE PREMISSER ENN DET GJØRES I DAG.

VI ØNSKER IKKE DEBATT OM SKOLESTRUKTUR SOM ET RESULTAT AV ET BEHOV FOR Å SKJÆRE NED.

VI VIL HA EN PRINSIPIELL DEBATT OM KOR VI SKAL HA  SKOLER OG EN DEBATT SOM E BASERT PÅ PEDAGOGISKE, ARBEIDSMILJØMESSIGE , KVALITETSMESSESIGE HENSYN  OG IKKE MINST HELHETSTENKING.

VI VET AT KOMMUNEN ER I EN VANSKELIG SITUASJON.

PROSESSENE MÅ GJØRES PÅ EN ORDENTLIG OG RYDDIG MÅTE

VI VIL HENSTILLE TIL POLITIKERNE OM Å TA DET MED RO – VI TRENG MINST 2 – 3 ÅR FOR Å GJØRE EVENTUELLE STRUKTURENDRINGER

 

VI MÅ FÅ EN PROSESS SOM BASERER SEG PÅ FAGLIGE KONSEKVENSUTREDNINGER IKKE BARE PÅ ØKONOMI

POLITIKERNE MÅ GJØRE VEDTAK SOM INNBYGGERNE VIL OG IKKE PÅ SVIKTENDE FAGLOGE GRUNNLAG

VI FORTJENER EN GRUNNSKOLE MED GODE ARBEIDSVILKÅR OG GODT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER, LÆRERE, LEDERE,  OG ANDRE ANSATTE

 

IGJEN – POLITIKERNE MÅ IKKE FATTE FLERE FORHASTA VEDTAK.

PÅ LANG SIKT KAN KONSEKVENSENE AV DE KUTTENE VI STÅR FORAN BLI DYRERE ENN INNSPARINGA