Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


131107
SV og Afghanistan
Jens Ingvald Olsen, fylkestingssekretær Rødt Troms

SVs fylkesråd Pål Julius Skogholt skriver innlegg i avisene denne uka der han
legger skylda på AP og SP for at det fortsatt er norske soldater i
Afghanistan: "Dessverre fekk ikkje SV gjennomslag for å trekke dei norske
soldatane ut av Afghanistan i Soria Moria". Jeg skal ikke benekte at Skogholts
påstand er riktig. Soria Moria-forhandlingene var hemmelige, men det som kom
ut derifra var: "Regjeringen vil (...)styrke norsk deltakelse i ISAF i
Afghanistan. På denne bakgrunn vil vi ikke fornye norsk deltakelse i
Operation Enduring Freedom når mandatperioden for disse styrke utløper." På
dette tidspunktet var det allerede klart at ISAF og Nato skulle overta mer og
mer av krigføringa for USA.

Og en ting vet vi sikkert, det er at hele SVs
stortingsgruppe stemte for å sende de norske soldatene til Afghanistan for
over fem år siden. Og vi observerer en svært aktiv forsvarspolitisk talsmann
for SV, Bjørn Jacobsen som vil sende flere soldater og helikopter til
Afghanistan like over nyttår.

Stoltheit?
Det er tragisk at norske soldater sendes til Afghanistan for å kjempe og dø i
USAs felttog i Sentral-Asia, et felttog som først og fremst skal
sikre USAs langsiktige behov for olje og gass, samt etablere
militærstrategiske posisjoner der. Den USA-leda okkupasjonen har
katastrofale konsekvenser for befolkninga i Afghanistan. De har lidt i tiår
etter tiår under utenlandske bomber og granater.
Når Skogholt skriver: "Og eg kjenner ei gutteaktig og nasjonal stoltheit over
at norske soldatar klarer seg så godt i strid.", skjønner jeg at Bjørn
Jacobsen på Stortinget ikke bare snakker på stortingsgruppas vegne når han så
ivrig agiterer for ISAF-deltakelsen.

Skogholt oppfordrer lokallag i AP og SP om å legge press på sine parti i
regjering "slik at vi kan bli samde om å trekke ut soldatane av Afghanistan.
Det vil ikkje stå på SV." Vel, vel.

Når er nok nok for SV?
Av partiene det bare Rødt som til nå stiller seg bak kravet og parola "Hent
soldatene hjem". Ingenting vil være bedre enn at også SV slutter seg til
parola. Men det lover ikke godt når Skogholt avslutter sitt innlegg med
at: "Det må uansett bli heilt sentralt for SV å få stoppa den norske
krigen i Afghanistan når det skal forhandlast på nytt etter valet i 2009."
At fylkesråd Skogholt sier han vil at Norge skal ut av Afghanistan er bra.
Ikke minst fordi han er fylkesråd i fylket som er det mest sentrale
øvingsområde for de norske Afghanistan-styrkene. Vi ser derfor fram til at
dette blir fulgt opp i fylkesrådet og fylkestinget. Rødt i Troms vil gi
Skogholt full oppbacking i dette arbeidet.