Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

201007
SVik
Frode Bygdnes, Rødt Troms

 

Ved konstitueringa av fylkestinget valgte alle SV sine tre fylkestingsrepresentanter en Høyre-mann i stedet for en fra Rødt som fylkesordfører. Dette er meget avklarende. SV som fylkesparti står nærmere Høyre enn Rødt. Her var det ikke bare taktiske valg, her var det snakk om allianser.

 

Palamentarisme?
Så har da SV valgt å gå i et fylkesråd med støtte fra Høyre. Vi fikk og vite at SV hadde ingen prinsipiell motstand mot parlamentarisme, slik vi har forstått fra Tromsø. SV hadde ikke en gang tatt opp spørsmålet om organisasjonsmodell i forhandlingene, innleda gruppeleder Ellen Øseth med da hun holdt gruppelederinnlegget i fylkestinget.

 

Sosialisme?
På spørsmål fra Rødt fikk vi vite fra talerstolen at SV ikke har andre prinsipper enn sosialisme. De hevder at de søker makt for å kunne få gjennom sosialistisk politikk. Dette er tåkeprat og viser hvor langt til høyre fylkespartiet har gått. For Rødt og for velgerne ligger det mye nærmere å tro at SV mer har vært fasinert av å ha makt og vil beholde posisjonene og vervene de kan få med å gå sammen med Arbeiderpartiet. Da er det nødvendig å kaste alle konkrete prinsipper over bord og bli så rund at en ikke kan måles mot noe.

 

Borgerlig allianse
Arbeiderpartiet er langt fra sosialistisk. De er et borgelig markedsliberalistisk parti som kler seg i arbeiderfraser. Nå har SV og AP gått inn i et mindretallsstyre på Høyre sin nåde. Det er en borgelig allianse.

 

Kanskje noen tror på at det vil foregå en tautrekking mellom SV og Høyre om hvor fylkesrådet skal legge seg. Det løpet er i utgangspunktet tapt for SV. Høyre har definert seg som et opposisjonsparti. De har fått valgt en fylkesordfører for 4 år, mens fylkesrådet kan kastes ved første misstillitsspørsmål som blir reist.

 

For hver sak som SV har vunnet gjennom i fylkesrådet, kan bare Høre stemme ned ut fra sin overbevisning. Flertallet i fylkestinget er dessverre borgelig. Denne situasjonen gjør at fylkesrådet bare kan legge frem ukontroversielle saker. De er et forretningsministerium og da i betydningen av et upolitisk embetsmannsregjering hvis de vil bli sittende.

 

Denne konstellasjonen vil ikke få Rødt sin støtte og burde ikke hatt SV-velgernes støtte heller. Kampen for sosialisme må føres aktivt, den må løftes frem i den offentlige debatt. I dag er det bare Rødt som står i en politisk situasjon hvor vi kan forfekte sosialisme og hevde at et annet samfunn er nødvendig og mulig.