Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 Samisk stoff
Artikler, reportasjer, debatter, lenker

Kjell Erland Pedersen

Kjell Erland Pedersen er født i 1947 og er lærer ved Voksenopplæringa i Harstad.  Han er leder i Rødt Harstad og sitter i kommunestyret i Harstad på 4. perioden.  Han er også leder i Harstad og omegn samefoening/Hárstad ja biras sámiid searvi.  I løpet av 8-10 år har han leita fram stoff om samene i Harstad.  Dette resulterte i ei lita bok som heter "Samer på Hinnøya.  Samer i Harstad-området fra vikingtida til 1900".  Den ble skrevet sammen Tore Einar Johansen fra Høgskolen i Harstad
To bilder fra Svartvatnet, ei fraflytta samisk bygd i Harstad  Artikkel i Årbok for Harstad 2005

En samisk spesialitet - om samisk båtbygging, lagt ut på Hildringstimen 8. januar 2007
Petter Dass og Beiarn 1 - om samisk båtbygging, lagt ut på Hildringstimen 6. september 2006
Samisk og norsk båtbygging i Beiarn 2 - om samisk båtbygging, lagt ut på Hildringstimen 16. september 2006
Båtbyggere og samer i Beiarn 3 - om samisk båtbygging, lagt ut på Hildringstimen 5. januar 2007
Bårri i Beiarn 4 - om samisk båtbygging, lagt ut på Hildringstimen 5. januar 2007
Raud den Ramme fra Godøy 1 - om samisk båtbygging, lagt ut på Hildringstimen 24. september 2006
Båtbygging i Salten 2 - om samisk båtbygging, lagt ut på Hildringstimen 24. november 2006


Jon-Arne Jørstad, Samisk RV
MAUKEN/BLÅTIND-KONFLIKTEN

Roy-Arne Varsi
Roy Arne Varsi er fra Finnmark.  Han er 30 år og har bachelorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, og han er aktiv i IWGIA-Oslo (International Work Group for Indiginous Affairs). Roy-Arne Varsi studerer i dag sosialt arbeid på Høgskolen i Finnmark.  Varsi har den siste tida vært i kvass diskusjon i Klassekampen med Jarl Hellsvik fra Hammerfest.  Noen av innleggene til Varsi finner du som lenker under.
Svar til Hapalahti
   
Urfolk og determinisme     
Urfolk og genetikk


Jarl Hellesvik
Kommentar til Roy Arne Varsi

Svein Lund
Er EDL si historieskriving fri fantasi?
http://sveinlund.info/sami.htm 
http://sveinlund.info/2008.htm