Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

 151107

Til FAU ved Kasfjord skole:

Støtteerklæring!

KLUBBEN I UTDANNINGSFORBUNDET

VED

 

Stangnes barneskole

 

Vil med denne støtteerklæringen ønske dere lykke til med fakkeltoget mot nedlegging av Kasfjord skole! 

 

Rådmannen i Harstad har gjennom økonomiutvalget foreslått å legge ned Kasfjord skole og Stangnes barneskole.

 

Fagforeningsklubben vår på Stangnes støtter bygde- folket i Kasfjord sin kamp mot å få ”rasert” et velfungerende bygdesamfunn.

 

HUSK VALGLØFTENE OM Å SATSE PÅ SKOLENE!

 

BEVAR KASFJORD SKOLE OG STANGNES BARNESKOLE!