Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 291107
Til
ordføreren
Postmottak
Harstad kommune

Interpellasjon til ordføreren,
kommunestyremøte 15. november 2007

Avviksmeldinger

Rødt Harstad har tidligere hatt et spørsmål til ordføreren om denne saka.  Vi var ikke spesielt fornøyd med svaret.  Det var greit at saka ble sendt til Komite for oppvekst, men vi hadde venta noen konkrete svar.

Vi velger derfor å repetere spørsmålene som interpellasjon slik at ordføreren får bedre tid til å svare.

Rødt Harstad har forstått det slik at det eksisterer et avviksmeldingssystem i de forskjellige etatene i Harstad kommune.  Vi ønsker gjerne å få mer kjennskap til dette systemet og tror også at det kan være av nytte for resten av kommunestyret.

Rødt Harstad ønsker derfor å stille følgende spørsmål til ordføreren angående avviksmeldingssystemet i skoleverket:

  1. Kan ordføreren redegjøre for hvordan dette systemet fungerer i skoleverket?
  2. Eksisterer det noen kommunal statistikk over avvik i skolene og kan det vises til endringer over år?
  3. Hvordan fordeler avviksmeldingene seg mellom barneskoler og ungdomsskoler?
  4. Hvilke avvik er hyppigst rapportert?
  5. Kan ordføreren redegjøre for hvordan voldsepisoder viser seg i disse avviksmeldingene?
  6. Hvordan følger administrasjonen opp avviksmeldingene?
  7. Setter administrasjonen inn tiltak med en gang når den får melding om voldsepisoder i skolen?

Med hilsen

Kjell Erland Pedersen
Rødt Harstad