Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
 
En uhellig allianse mot mer kunnskap?

Harstad Tidende bruker lederen på mandag til tilsynelatende å argumentere for mer kunnskap i bomveisaka.  Lederen ser fram til en konstruktiv debatt basert på utredninga.  Dette høres jo veldig pedagogisk og forlokkende ut, hvis det var det som var ærendet til Harstad Tidende.

Konstruktiv debatt?
Men Harstad Tidene har tatt standpunkt.  De trenger ikke utredninga for å delta i en såkalt konstruktiv debatt.  De har allerede tatt standpunkt for en bomring.  De bruker samme gode argument for bomringen til å få fortgang i veiutbygginga og heving av veistandarden som vi som ikke går inn for avgiftsbelagt kjøring på Hinnøya bruker:  sikrere veier, standardheving på ulykkesbelastede strekninger som veiene langs Tjeldsundet og i Kvæfjord.

Sist i køen
Avisa bruker også det gjentatte argumentet om at hvis vi ikke sier ja til bompengefinansiert veiutbygging, kommer vi sist i køen.  Avisa bruker positivt lada ord som spleiselag på disse prosjektene.  Det det egentlig er, er ei ekstra skattlegging av transporten på Hinnøya.  Det kunne ha vært kunnskapsmessig positivt om lederen hadde problematisert dette temaet.  Avisa skriver at den ser fram til ei utredning som opplyser om de positive og negative følgene av en bomring på øya.  Men avisa sjøl har tatt standpunkt og bruker ikke spalteplassen til å  gi oss kunnskap om negative følger.

RV meiner det er en offentlig oppgave å bygge og vedlikeholde veier i Norge.  Dette er vel ikke spesielt overraskende for folk.  Staten inkludert Statens Veivesen jobber intelligent og strategisk.  Deres langsiktige oppgave er å oppdra, først og fremst de politiske beslutningstakerne, til å venne seg til tanken om avgiftsbelagte veier.  Lokkefuglen de bruker, er at dersom kommunene aksepterer bomringer, skal de få fortrinnsrett i køen.  Statens Veivesen har i stor grad lyktes med denne strategien.  Hvis vi tenker oss et stykke fram i tid, så vil det kanskje være slik at de fleste kommunene har akseptert bompengefinansiering som et middel for å forsere veiutbygging.  Vi vil da være i en situasjon der all ordinær veiutbygging er avgiftsbelagt, og vi har fått ei ordnær kø innafor dette ekstra skattesystemet.

Statens Veivesen og politikeroppdragelse
Statens Veivesen har klart å oppdra flertallet i Harstad kommunestyre til å si ja til en bompengering på Hinnøya.  De aktuelle politikerne vil nok protestere og si at de ikke har sagt ja til bomringen, bare til ei utredning av veipakken.  Harstad RV tror dette er et spill for galleriet.  Standpunktet for bomringen er allerede tatt, men det er taktisk bekvemt å si som Harstad Tidende at de ønsker mer kunnskap. 

Ofte er det slik i store prosjekt at bordet fanger.  Å si ja til utredninga er å si ja til bomringen.  Når en gang utredninga kommer, vil nok debatten gå som den allerede har gått, også for Harstad Tidende.

En underskriftskampanje
Harstad Tidende prøver også å mistenkeliggjøre motstanderne ved å skremme med Fremskrittspartiet – at vi andre er under ledelse av dem.  Harstad RV må bare si at FrP har gjort et godt politisk handverk i denne saka.  Vi skulle gjerne ha gjort dette sjøl eller vært med som initiativtaker til underskriftsaksjonen.  Slik ble det ikke.  Vi har ingen problem med å støtte initiativ tatt av FrP når de tar standpunkt som vi er enige i.  Det skulle bare mangle.  Det gjør vi i forhold til SV og Arbeiderpartiet også.

Harstad RV ser at lederen i Harstad Tidende fører videre en del spørsmål om kvaliteten på underskriftsaksjonen til FrP.  De kunne like godt ha problematisert rundt Dolly Duck og andre som underskriver falskt.  Folk i Arbeiderpartiet og i SV trodde de skulle diskreditere FrP ved å skrive med gaffel.  Slik ble det ikke.  Og SV var jo enige i saka!  Hvor dum går det egentlig an å bli, og i tillegg offentliggjøre mislighetene i kommunestyremøtet på torsdag!  Huff og huff!

Kanebogen – Byskillet
Det kunne vært interessant om Harstad Tidende sa noe om en del av den forslåtte veipakken.  Vi tenker da på veistrekninga fra Kanebogen-krysset til Byskillet.  I forslaget er dette tenkt som en firefelts vei.  Det er ei strekning på 2,6 km som slutter der køen begynner, i Byskillet ved nedkjøringa til sentrum.

Harstad RV synes faktisk at det er et demokratisk poeng at nærmere 9000 personer har skrevet under på lista til FrP.  Det er også et demokratisk poeng når lederen refererer en spørreundersøkelse der  to av tre svarer nei på spørsmålet om de ønsker å betale ekstra for veiutbygging.

Kjell Erland Pedersen
Harstad RV