Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

 

Til ordføreren
Postmottak
Harstad kommune

Interpellasjon til kommunestyret torsdag 28. februar 2008

BUM, også kalt tildelingskontor innen Harstad kommune

På budsjettmøtet 20. desember ble det gjort følgende vedtak:

16.    Harstad kommune opphever vedtak i kommunestyret sak 122/07 Oppretting av tildelingskontor innen omsorgssektoren i Harstad kommune.  Rådmannen gies fullmakt til å organisere saksbehandling på dette området.

Dette vedtaket var ett av mange vedtak som var samla i budsjettvedtaket denne dagen.  Saka om Bestiller-utførermodellen hadde versert lenge i kommunestyret.  Den hadde vært utsatt flere ganger.  I kommunestyret var det mange som var mot denne modellen.  I tillegg uttrykte også parti at de var usikre i denne saka.

Så Rødt Harstad ønsker derfor at ordføreren svarer på følgende spørsmål:

  1. Føler ordføreren at denne saka er grundig nok diskutert av kommunestyremedlemmene?
  2. Da saka var oppe tidlig i prosessen, var konklusjonen at det ikke var noe å spare på å innføre Bestiller-utfører-modellen.  Da den dukka opp igjen i det massive budsjettvedtaket, var det plutselig nevnt en mulighet for å redusere de kommunale utgiftene.  Hvordan kan dette ha seg, og hvordan har kommunen kvalitetsforsikret beløpene i denne saka?
  3. Har ordføreren noen planer om å gi kommunestyremedlemmene ei mulighet til å drøfte denne saka på nytt?

Med hilsen

Kjell Erland Pedersen
Rødt Harstad