Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


120208
Byråkratisering av skolen
Kjell Erland Pedersen, Rødt Harstad

 

Rødt Harstad ønsker å sett søkelyset på de dårlige læringsresultatene i skolen.  Vi er mindre opptatt av hvilken plassering Norge får på Pisa-rankingen, men det som er bra med denne undersøkelsen, er at den gjør at samfunnet er mer mottakelig for å diskutere skole og pedagogikk.

Mye av det vi sier i denne omgangen, har vi repetert i mange år.  Vi har klart å stoppe den utrolig ødeleggende Skola 2000-pedagogikken, sjøl om gifta henger igjen i flere skoler i Harstad.  I tillegg står det i Hagebyen et ubrukelig skolebygg .  Vi har hevda at den store satsinga på data ikke vil reparere de læringsmanglene som skolen har, heller tvert imot.  Begrepet ”ansvar for egen læring” har fratatt skolene og lærerne ansvaret for undervisninga.


Møteskolen
I løpet av en god del år har den norske skolen blitt en møteskole.  Lærerne går fra det ene møtet til neste.  De er med i både den ene plangruppa og den andre, den tredje og kanskje også den fjerde.  Det er fagmøter.  Det er klassetrinnmøter og det er klassemøter.  Dette er møter som går året rundt.  Heller ikke her veit vi noe om det fremmer undervisninga og læringa til elevene.  Lærerne blir pålagt disse møtene.  Å få til møter mellom lærere på en skole, kan være en veldig komplisert operasjon, for det er sjelden at de samme lærerne er frigjort fra undervisninga til samme tid.  Å avholde møter på skolene skal ikke være en ekstremsport.  Det skal fremme undervisninga.  Gjør det ikke det, skal de ikke avholdes.

 

Planer, planer, planer…
De som har vært i skoleverket i en damealder har opplevd utallige planer.  Disse planene har for det meste kommet sentralt fra, men noen har også vært lokale.  Fra 1970 har skoleverket mottatt mange læreplaner.  Disse planene har medført masse møter og masse arbeid rundt om på skolene.  For tida sitter lærerne og jobber med ”kunnskapsløftet”.  Hver eneste skole skal lage sin individuelle plan i alle fag.  De som opplevde M 87 veit hva som hendte med alle de lokale læreplanene som da blei laga rundt omkring.  De havna i skuffene og skapene uten at arbeidet ble oppsummert eller evaluert.
 

Kunnskapsløftet
I dag lages det lokale læreplaner i for eksempel matematikk på alle barne- og ungdomskolene i Harstad.  Det samme arbeidet gjøres altså på 17 skoler i kommunen.  Hva er så unikt med Seljestad ungdomskole at det skulle tilsi en spesiell og lokal undervisningsplan i matematikk, eller i naturfag for den saks skyld?  Det er ufattelig med tid som blir brukt til dette meiningløse og dumme planarbeidet. 

Hvorfor sender ikke departementet ut planene?  Hvorfor lager ikke kommunen en plan?  Hvorfor i all verden skal lærerne sitte på tallvise møter i månedsvis og kopiere planer de finner på nettet og sette dem inn i tabeller?  Og hvorfor skal læringsmålene være treårige?

Balansert målstyring
Før dette satt skolene og lærerne i fleire år og laga resultatmål for skolene, den såkalte balanserte målstyringa.  Dette arbeidet havna også i ei et skap, nederst i bunken.  Ingen lærere bruker dette i det daglige arbeidet, heller ikke i det ukentlige, månedlige eller årlige.  Det som var spesielt med disse resultatmålene, var at mange av dem kom som direktiv fra skoleledelsen og kommuneledelsen.  Den eneste plassen vi nå kan se dem igjen, er i kommunens årsrapport. 
 

Fokusområder
Når det har vært krise i skolen, har det blitt slått alarm.  Det har blitt satt fokus på kriseområdet, gjerne med utgangspunkt i en skole.  De andre skolene har etter hvert fulgt på.

Mobbeprosjektet var et slikt fokus.  Mange skoler heiv seg på og laga antimobbeplaner med et ærlig ønske om å få bukt med mobbinga.  Parola var ”nulltoleranse”.  Rødts uærbødige påstand er at det er få skoler som jobber kontinuerlig med dette nå.  Mobbinga har sjølsagt ikke forsvunnet.

PALS
Det nye prosjektet som tar dungevis med planleggingstid, anna arbeidstid og elevtimer, er PALS-prosjektet.  Prosjektet er velment, men det krever så intenst vedlikehold og oppfølging fra skolene og lærerne, at det sannsynligvis vil dø bort sakte men sikkert, eller rett og slett kollapse.  Effekten av det ligger i tillegg langt fram i tid.  Det dukker heile tida opp nye prosjekt og fokusområder, og skolesamfunnet er så pressa, at det faktisk er umulig å ”holde fokus” på flere områder samtidig.

Det hadde vært interessant å se den skolen som torde takke nei til PALS.

 

Trist, trist, trist…
Mye av dette er til å gråte over.  Det er tragisk og trist.  I sin iver etter å få styring med den tida der lærerne ikke underviser, pålegger departement, kommuner og rektorer lærerne masse bortkasta og unødvendig arbeid.  Det er ingen evne hos lederne til å innrømme de pedagogiske feilene som er gjort.  Derfor er det heller ikke mulig å rette opp de skavankene som skal gjøre den norske skolen til en bedre plass å lære.

Lærerne må gis tid til å undervise og forberede seg.  Det er ingen god strategi å mistenke lærerne for å lure seg unna.  Det er utrolig mange utslitte og skuffa lærere rundt omkring i Norge.  Arbeidet deres blir ikke verdsatt.  Å tro at det er mulig å få gode læringsresultat når skoler legges ned, lærere sies opp, kretsgrenser oppheves og klasser fylles opp, er å tro på engler som daler ned i skjul.

I kveld ble det opplyst på nyhetene at i forbindelse med de nasjonale prøvene hadde flere skoler unnlatt å melde opp de svakeste elevene.