Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 151107

Harstad by trenger et levende og sterkt bygdesamfunn!
Ester Bäckström, FAU Kasfjord


Velkommen, alle sammen, til Kasfjord skole!

Jeg vil gjerne takke alle som har gitt tilbakemeldinger til oss i FAU om at de støtter oss i kampen for å beholde skolen. Og det er mange støtteerklæringer som er kommet. I går fikk jeg ei tilbakemelding om at vi har Fagforbundet med oss, det har vært privatpersoner som har backa oss opp, og andre lag og foreninger har gitt oss sin støtte.

I år er det 6 år siden vi hadde stort folkemøte i gymsalen her på skolen, med politikerne til stede, for å markere vår motstand mot skolenedlegging. Vi har gått noen runder med motstandsmarkeringer siden den gangen, og nu må vi altså til igjen.

Det er utrulig at rådmannen er så lite kreativ at han gang på gang bruker de samme forslagene til nedskjæringer i kostnadsreduksjonsprogrammene. Hva er det med denne bygda vår som gjør den så attraktiv for nedlegging? Vi skjønner vel alle at ei bygd uten skole har ikke livets rett. Er vi så lite verd for Harstad kommune her på nordsiden, at det er bare å legge skolen vår ned, så vil bygda ganske snart dø av seg sjøl?

Harstad by trenger et levende og sterkt bygdesamfunn, sånn som Kasfjord er i dag. Barneombud Trond Waage sa i sin tid at det å legge ned skoler på småsteder er dårlig samfunnsøkonomi. Jeg trur den uttalelsen gjelder i dag også.

I Kunnskapsløftet kan man lese side opp og side ned om hvor viktig skolen er i lokalsamfunnet . Der står det også at skolen skal være aktiv, og den skal være et kultursenter i lokalsamfunnet. Det er jo nettopp det Kasfjord skole er. Den er en levende skole, som stadig er i bruk utenom vanlig skoletid. Her samles bygdefolk til tombola, til bursdagsfeiringer, bryllup, barnedåper, konfirmasjoner. Her kommer pensjonistforeninga sammen til sine møter, dartklubben treffes ukentlig, vi har juniorklubb og barnetrimgruppe. Vi har til og med vår lokale og særdeles vellykka variant av jentesprellet.

For ungene våre er det viktig å vokse opp i et bygdesamfunn som kan bidra til å gjøre dem rusta til å møte en voksen og tøff verden. Her i Kasfjord har vi mulighet til å gi dem den ballasten de trenger med seg i ryggsekkene sine. De får trygghet i hverdagen, for de bli sett og hørt av voksne som de kjenner og stoler på. Her har de unike verdier rett utenfor stuedøra si, i form av mangfold fra hav, vann, skog, fjell, fisk og dyreliv.

Det kan sies mangt både for og imot små skoler når det gjelder det pedagogiske innholdet. Jeg er ingen pedagog, og vil ikke gi meg i kast med sånne argumenter. Men jeg er Kasfjording, og vil kjempe med alt jeg har for å beholde bygda mi levende og sterk. Og uten skolen vår klare vi ikke det.

På nettsida til Harstad kommune kan jeg lese hvordan ordføreren ønsker velkommen til Harstad. Han forteller at han ønsker at byen skal vokse mer enn den har gjort de siste årene. Det gjelder vel for oss her i Kasfjord også? Men da trenger vi skolen. Ordføreren sier også at Harstad skal være en samarbeidsby som skal vise raushet og respekt for naboene våre. Men da må man vel først starte med å vise raushet for utkantstrøkene i egen kommune? Harstad sitt slagord er ”Attraktiv hele livet”, og ordføreren sier at den viktigste ressursen er vi som lever og bor i Harstad. Ja, da regner jeg med at slagordet gjelder for oss i Kasfjord også, og at vi også er en del av den viktigste ressursen. Men visst vi fortsatt skal synes at Harstad er attraktiv hele livet og visst vi skal være en ressurs for kommunen vår, ja så trenger vi skolen. Ordføreren forteller at vi er stolt av byen vår, og at vi har tru på framtida. Ja, det gjør vi i Kasfjord også, men da trenger vi skolen.

Så dere politikere som hører på oss – jeg trur at dere er fornuftige mennesker som ser galskapen i å legge ned Kasfjord skole, og dermed være med på å slå den første spikeren i kista til Kasfjord som aktiv, trygg og sterk bygd. Jeg trur at dere er enige med oss her i Kasfjord, og velger å la oss få beholde skolen.