Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
 
 
Målingen viser dette bildet 
(600 spurte i Hordaland 15. - 18. august):
 
RV 4,5 (opp 0,7),
SV 12,9 (ned 0,2),
AP 26,8 (opp 3,9),
SP 3,4 (ned 0,9),
V 3,0 (ned 1,0),
Krf 8,3 (ned 2,1)
H 19,5 (ned 0,4),
Frp 19,6 (ned 1,4).
 
Ved 2001-valget hadde RV 3,7, SV 10,8, AP 19,6, SP 3,9, V 4,7, Krf 15,6, H 21,7 og Frp 16,5.
 
Legg merke til at SV beholder sine to mandater med god margin, men de ligger milevis fra å få et tredje mandat. Å stemme taktisk på SV er altså usedvanlig lite lurt i Hordaland.