Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


190208
GAMMEL MORO, SVEIN LUDVIGSEN?
Kirsten Evjen, Rødt Harstad

Sist fredag, 1.2., kunne vi i Harstad observere fylkesmannen vår på et sjeldent besøk i spaltene i Harstad Tidende. Med en selvtilfreds mine snakker han om gammel moro i Harstad som det nå må betales for.

Har det vært moro?
For hvem?
Hvor da?

Vi har ikke merket at noe var spesielt moro. Derimot har vi merket at kvaliteten på tilbudene våre i lokalsamfunnet systematisk har gått nedover de siste årene.

I åtte magre år gjorde kommuneledelse og politikere hva de kunne for å drive et lokalsamfunn på en noenlunde anstendig måte, til tross for at ledelsen i kommunaldepartementet og undervisningsdepartementet manglet anstendighet, og hadde bestemt seg for at drift av lokalsamfunn skulle være gratisarbeid. I denne perioden opparbeidet både Harstad kommune og de aller fleste andre betydelig underskudd, og noen – viste det seg – var villige til å gjøre hva som helst for å få dekt opp disse underskuddene.

Rekk opp handa og pek på ekstravagansene i Harstad, den som kan!

Vanlig kommunedrift er ingen fest, Svein Ludvigsen! Det ville du forstå hvis du brydde deg litt om hva dine medarbeidere driver med, de som er ankeinstanser for forsømmelser som begås på kommuneplan. Av nødvendighet fordi sentraladministrasjonen svikter oss, og demokratiet forvitrer når sentralleddet ikke leverer det det skal til lokalleddet.

Du latterliggjør politikere som har vist ansvarlighet og anstendighet. Du strør om deg med lettvinte fraser og tull om kommunedrift, din lojalitet ligger helt andre steder enn hos oss som betaler lønna di. Man skulle vente bedre av en fylkesmann...