Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
  010709
Gribbene

Jens Ingvald Olsen
Formannskapsmedlem og stortingskandidat Rød
t

Som to åtselgribber har FRP-erne Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer
Kanestrøm nå landet i Hamna, nordvest på Tromsøya. Forrige gang vi så de i
samme ærend var i Prestenggata i sentrum av Tromsø. Det var i forbindelse med
etablering av asylmottak der. Nå har UDI inngått kontrakt med HERO as om
etablering av asylmottak for 35 mindreårige asylsøkere i Tromsø. I
formannskapsmøtet mandag var denne avtalen oppe som orienteringssak. Etter
Kanestrøms maling av nye skrekkbilder, etterlyste jeg FRPs oppfølging av de
forferdelige skrekkbildene som ble malt da asylmottaket i Prestenggata ble
etablert. – Det har jo gått ganske bra der… Han ble noe flakkende i blikket
et par sekunder, men så slo han til med at - ”i Harstad, der har mange rømt”.
Mot Kanestrøms stemme ble saka tatt til orientering. De to andre FRP-erne,
Blomseth og Alvarstein var dermed uenig med Kanestrøm. Kan vi ane en gledelig
ørliten splittelse i FRP i denne saka??

Utfordringer
Nå er vi i Rødt de første til å mene at det er en sjølsagt statlig oppgave å
drive asylmottak, og ikke la dette være et privat forretningsområde. Det er
sjølsagt heller ikke problemfritt å drive asylmottak. Samtlige som kommer til
asylmottak har ulike skjebner bak seg. Konflikter vil sjølsagt kunne oppstå.
En god del tilfredsstiller ikke det svært trange asyl-nåløyet, men kan etter
alle humanitære betraktninger ha grunnlag for opphold som flyktning i Norge.
Mange bruker asyl-instituttet fordi det er eneste muligheten for å komme bort
fra helt umenneskelige forhold der de har vokst opp.
Som blant nordmenn er det også kriminelle blant arbeidsinnvandrere,
flyktninger og asylsøkere. Og ingen kan garantere at noen av de 35 som kommer
til mottaket i Hamna ikke vil gjøre noe lovstridig.
I dette tilfellet skal 17 årsverk (20 personer) arbeide ved mottaket for å
sikre at det blir best mulig forhold for de mindreårige asylsøkerne og for at
forholdet til samfunnet utafor mottaket, ikke minst naboene i Hamna, skal bli
best mulig.

Fra Tromsdalen til Hamna
B.G. Jørgensen og K. Kanestrøm har siden de som unge FRP-uere sto utafor
Tromsdalen gjestgiveri tidlig på nittitallet gjort det til sitt fremste
varemerke å frambringe de mest fordomsfulle og hatske angrep mot asylsøkere
og flyktninger som kommer til Tromsø. Hvor er eksemplene for at de har hatt
rett? Men disse to har nå likevel fått sentrale politiske posisjoner i
Tromsø; Jørgensen leder kommunens kontrollutvalg og Kanestrøm er medlem av
formannskapet og stiller som 4.kandidat på FRPs stortingsliste. De
representerer det stikk motsatte av solidaritets-Tromsø og fisker i et svært
brungrumset vann.