Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

 

Fra bjeffing til griseprat

Nå er vi ferdig med hundens år og er kommet over til grisens år. Derfor har jeg lyst til å svare på Johnny Kristiansens grynting mot meg. Jeg beskyldes for å spre politikerforrakt fordi jeg har fortalt hvordan Kristiansen stemmer i fylkestinget?

Bærbare pc-er og Bjarkøy-forbindelsen
Nå er det jo ikke første gang at han stemmer inkonsekvent, jfr. bærbare PC-er. Likevel er det usaklig både da og nå å angripe budbringeren. Han stemte mot Bjarkøy-forbindelsen selv om han kaller seg for Bjarkøy-venn i leserinnleggene. Kristiansen er det jeg vil kalle en pratmaker. Og pratmakerne som sier noe, men gjør noe helt annet, de skaper politikerforrakt. Jeg har i hvert fall bare forrakt for slike som ikke tør innrømme at de stemte feil, eller skjuler at de tenker mer på sin egen tredjeplass på fylkeslista enn lokale saker.

Søndergårds taktikk
Synnøve Søndergård ønsker også å diskutere min person i stedet for å diskutere Bjarkøyforbindelsen. Jeg kan forvisse Søndergård at jeg argumenterer ikke i affekt, men av engasjement. Hvis hun ønsker å profilere seg i opposisjon til Tromsø-dominansen slik hun har anledning til som forsmådd kandidat på AP-lista, bør hun også våge å fronte saker fra Sør-Troms. Som fylkesråd for samferdsel burde hun vite at alle tre fergekaiene må fornyes om ikke Bjarkøy-forbindelsen blir realisert. Men mest av alt reagerer jeg på hennes forslag til en tvilsom taktikk.

Egenandeler
Når staten har fått på plass midlene til Bjarkøy-forbindelsen, så skal fylke kunne hoste opp de 2 % av kostnadene dette prosjektet koster. Da veit hun at prosjektet aldri kommer. Staten er nødt til å se at fylket prioriterer Bjarkøy-forbindelsen. Det er faktisk disse 2 % som må på plass før en kan presse staten. Det er fylkets andel på 11 millioner som kan utløse mer statlige penger. 

Både Kristiansen og Søndergård avviser min påstand om skjulte prioriteringer i politikken. Et stort statlig bidrag i Sør-Troms vil komme til å forsinke større prosjekt til eksempel Tromsø sitt omland. Så lenge det er begrensa og alt for små statlige bevilgninger til fylkene, vil det være realpolitikk.

Søndergård og Rya-forbindelsen
Det er ikke fritt for at jeg med forbauselse ser Søndergård avfeier mine påstander med at det bare er konspirasjonsteori. Omtrent samme dag som hun har skrevet sitt leserinnlegg, den 19.12.06 gjør fylkesrådet vedtak om garanti til Rya-forbindelsen på 10 millioner over 24 år. Denne forbindelsen fikk hele 25 millioner i RDA-midler. Disse midlene skulle være kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift som rammet alle bedrifter i fylket. Men Bjarkøy-forbindelsen har ikke fått noe av disse midlene. I siste fylkesting fikk vi også vite at offentlige næringsmidler til Sør-Troms var helt fraværende. Jeg brukte det argumentet i fylkestinget for at fylkestinget skulle ha mulighetene til å bedre infrastruktur til næringsvirksomhet i en spennende og viktig næringskommune.

Befaring av veistandarden i sørfylket
På min sykkeltur i sommer, målte jeg vegbredden mellom Harstad og Tromsø over Grytøy, Bjarkøy, Senja og Kvaløya. Sørfylket kom desidert dårligst ut, til og med dårligere enn Senja. Ingen plasser nord for Finnsnes var vegen under 4 meter brei. På Grytøya og Bjarkøy måtte jeg til fergeleiene for å finne veg over 4 meters bredde. Asfaltdekket var elendig i kommunene Tranøy og Bjarkøy, men helt nytt inn til Tromsø. Den største forskjellen var nok innfartsåren nord for Harstad sammenligna med vegen på Kvaløy inn til Tromsø. Harstad-regionen har dårligere veg enn Tromsø-regionen.

Jeg ser frem til samarbeid med mine politiske kollegaer for å bedre infrastrukturen i Sør-Troms i dette nye året. I den kommende valgkampen antar jeg vi vil stå side ved side på torget i Harstad og snakke varmt om Bjarkøy-forbindelsen. Det gleder jeg med til. Får håpe at ingen av oss blir slaktet. For grisens år skal stå for glede, lykke og fremgang. Så kanskje vi får anledning til å ta oss en grisefest for Bjarkøy-forbindelsen i år.

Frode Bygdnes, RV