Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

201107
Skal Byskolen overlates til boligspekulantene?

På møtet i oppvekstkomiteen på onsdag, vil det komme opp ei justering av utbygging av Seljestad ungdomsskole. Sakspapirene og orienteringa vil komme på møtet. Her vil det bli foreslått ei ytterligere utbygging på Seljestad. Og grunnen er at Harstad Ungdomsskole skal flyttes til Seljestad.
 
Argumenter for å opprettholde ungdomstrinnet på Harstad skole
a) Med tre parallelle klasser er det mulig å holde oversikt over elevene. Å få 6 parallelle klasser på Seljestad vil bli mammutskole med de problemer det medfører
 
b) Ungdomsskolen har en viktig funksjon for Harstad sentrum og sentrum har en viktig funksjon for Harstad kommune.
 
c) Ungdomsskolen er i godt involvert i annen virksomhet som idrettslag og musikkorps. Nærhet til anlegg gjør at skolen brukes mye i forbindelse med idrettsarrangement m.m.
 
d) skolen er en viktig skole for innvandrere som har behov for å ha alt samla fra barnehage, barneskole, ungdomsskole og voksenopplæring. Det forenkler skolegang for innvandrere og det gir trygghet å ha kontinuitet og nærhet.
 
Skjulte agendaer?
a) Det er en skjult agenda som vi kanskje bør se nærmere på. Kanskje er det barneskolen de vil til livs. Norconsult laga en rapport i mai 2006 som kommunen har brukt som bakgrunn i det skjulte for å bygge ut Seljestad. Den konkluderer med å fjerne Harstad Barneskole.
 
b) Kanskje må vi gå tilbake noen år og huske forsøket på å bygge ei boligblokk i lia nedenfor skolen. Nå har allerede Notar vært og taksert Ungdomsskolen til boliger. Hele kvartalet er attraktivt til boligspekulasjon.
 
c) Om Ungdomsskolen blir stående tom, så er det muligens det nye sykehjemmet i stedet for Bergseng.
 
Ulemper ved å lage ei mammutskole
Det er lite å vinne på å flytte Harstad Ungdomsskole til Seljestad. Sannsynligvis vil problemer og merkostnader bli større. For ikke å nevne trafikkforholdene som i dag er enklere ved byskolen enn på Seljestad. Men det er ikke det som det blir sett i dersom det er tomtespekulasjon.
 
Det er et dårlig signal å kjøre frem at skoler legges ned. Det viser at politikerne ikke tror på Harstad. Spesielt er signaleffekten stor ved byskolen. Det er de menneskelige tapene ved å fjerne dette miljøet fra sentrum som er størst. Rådmann og økonomer tar ansvar for penger, politikere skal ta ansvar for de menneskelige kostnadene og.

Det er assisterende rådmann Henry Andersen og en utkommandert, amputert del av det såkalte Kvalitetsutvalget for skoler som har vært arkitekter for dette forslaget.

Rødt Harstad