Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


120208
Norsk havforskning

Frode Bygdnes, Rødt 

Det er ikke fritt for at jeg er skuffet over norsk havforskning. Lite melder de om urolighetene ved den globale oppvarminga. Signalene er heller at Barentshavet friskemeldes. At media og offentligheten tolker oppvarminga som noe positivt for Norge, burde bli motsagt av forskerne. Det kommer lite frem i den offentlige debatt at Barentshavets matproduksjon, er truet.

Det må en utenlandsk forsker til for å bringe frem farene ved den globale oppvarminga. Den  tyske krilleksperten Volker Siegel, melder at han er bekymret for krillen i Antarktisk. (Fiskeribladet 9.feb) Når havisen smelter, vil krillen vinterstid ikke kunne beite på isalger som vokser under pakkisen. Vinterstid er det lite plankton i havet.  Derfor er det sterke indikasjoner på at krillbestanden er på vei ned.

Dette problemet er enda større i Nordishavet hvor det mest bare er havis. 25 % av isen er nå smeltet på ett år. Under denne havisen er det rike algevekster. Biomasseproduksjonen i vårt havområde er basert på at de tre dyreplanktonene ishavsåte, rødåte og krill står for omgjøring av plankton til biomasse.  

Når isen trekker seg nordover, vil disse isalgene ikke komme inn på grunt vann som det er i Barentshavet. At dette truer næringskjeden i havet, er det faktisk forskerne som bør avdekke, ikke bare politikere som er i mot oljeboring i nord.