Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

Oppdatert 240807 Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 
240807

Omstilling og budsjettballanse i Helse Nord
Frode Bygdnes, Fylkestingsrepresentant for RV
Jon Arne Jørstad, 1.-kandidat fylkeslista RV

Styre i Helse Nord behandla i møte den 23.08.07 omstilling og tiltak, sak 67. En innser at en klarer ikke å oppnå økonomisk balanse for 2007. Konsekvensene blir i følge sakspapirene svekka muligheter for investering, manglende muligheter for satsing og slitasje på organisasjonen. En må forstå at dette først og fremst vil gå ut over lokalsykehusene. Det er lokalsykehusene som har størst behov for opprusting, modernisering, oppgradering og det er lokalsykehusene som har størst slitasje på organisasjonen.

For helseforetaket UNN betyr det også lengre ventetid for pasienter og lavere aktivitet i 2007. I saksutredningen sies det rett ut ”at ikke alle oppgaver i oppdragsdokumentet lar seg gjennomføre samtidig som kravet om økonomisk balanse oppfylles.

Politisk utfordring
RV/Rødt utfordrer derfor alle lokalpolitikerne om klart å si fra at vi godtar ikke å ha et dårligere tilbud i Troms enn hva oppdragsdokumentet sier. Det er en politisk utfordring å verne om tilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten.

Kamp mot nedbygging i Troms
Helse Nord er på leiting etter varige kostnadsreduksjoner som kalles effektiviserings- og omstillingstiltak og bruker begreper som at hverdagsrasjonalisering må videreføres. Direktøren forfekter samarbeid og foretaksovergripende tiltak, spesielt ovenfor lokalsykehusene i Helse Nord. I den sammenheng har Helse Nord satt i gang med sammenligning av lokalsykehusene, som Nordlandssykehuset i Bodø skal koordinere. Samtidig ser vi at vedtatte budsjettiltak i 2007, innebærer at Nordlandssykehuset skal spare 40 mill, men det mye mindre helseforetaket, Helse Finnmark, skal spare 44 mill. Vårt helseforetak UNN skal spare mer enn begge disse helseforetakene, hele 95 mill. Slike målsettinger viser at Helse Nord er i ferd med å flytte spesialisthelsetjenesten til Bodø. Det kan være et resultat av at Helse Nord har sin administrasjon der og derfor har en nærhet til tjenestene i Bodø. Hvis ikke, så må det være en bevisst nedbygging av spesialisthelsetjenesten i landsdelen for å få sentralisert spesialisthelsetjenestene sørover.

Helse Nord har ikke tillit hos befolkningen. Det er derfor viktig at vi velger fylkespolitikere som er villig til å vokte og slåss mot foretak hvor økonomer og markedsorienterte politikere styrer.