Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


260807
Klima og miljø

Frode Bygdnes, 3.-kandidat på RV-lista i Troms

Valgkampen har liten om ingen fokus på miljø. Årsaken er enkel. Tiltakene vil ene og alene være negative for velgerne fordi tiltakene må begrense også folk sitt forbruk av fossilt brensel. Det skal politisk mot til for å gå i spissen i å begrense folk sitt forbruk.

FrP gjør som strutsen, stikker hode i sanden og sier at våre utslipp ikke betyr noe i den store sammenheng. Ap gjør mye det samme når de skal ta reduksjonen ute i verden. Hos de andre partiene er dette mest et ikke-tema i denne valgkampen.

Et sosialistisk samfunn
Rødt/RV tror at løsninga ligger i å endre samfunnet til et sosialistisk samfunn hvor markedskreftenes jakt på stadig større fortjeneste, blir tilbakelagt. Inntil vi kan endre samfunnet, må vi appellere til den enkelte om å begrense klimagassutslippene og ta hensyn til klima og miljø i lokalpolitikken. Offentlige kommunikasjon må overflødiggjøre privatbilene, vi må redusere reisebehovet, vi må stimulere til energisparing og la olja ligge.

Folk må gjøre valg
For å få velgerne med på dette må folk og bli gjort oppmerksom på alvoret på kloden. Orkanene i Mexico-gulfen er et resultat av temperaturøkning. Atmosfæren tilføres mer energi pga oppvarmingen. Golfstrømmen gir oss litt av denne varmen slik at vi kan bo langt oppe i Arktis. Dersom havisen forsvinner, vil ikke denne havstrømmen kunne få gi fra seg sitt overskudd av energi, havstrømmen vil ikke returnere som en kald understrøm tilbake til ekvator. Golfstrømmen er først og fremst en temperaturregulator for jordkloden. Det er den mest effektive havstrømmen som transporterer bort energi fra tropisk sone.

Et isfritt Polhav vil derfor ikke bare ødelegge våre ressursrike havområder, men også forverre klimaet i regnskogen og utvide ørkenene. Vi ødelegger kloden både ved ekvator og ved polen vår. I en slik situasjon er det uansvarlig at enkelte politikere snakker om at vårt bidrag til klimagasser er så lite, at andre må ta ansvar eller at vi ikke kan gjøre noe fordi årsaken ikke er klarlagt.

Internasjonalisering krever enorm transport
Naturen tilstreber likevekt på kloden. Om menneskenes klimagassutslipp skulle være aldri så lite i forhold til naturens eget utslipp, så forrykker det naturens ballanse. Kapitalens organisering av samfunnet forutsetter enorm transport. Den aktiviteten påvirker ballansen ved at klodens oppmagasinerte karbon nå kommer i tillegg til naturens sirkulasjon. Ved å bruke det fossile brenselet kommer naturen i uballanse. Ingen veit om denne utviklinga kan la seg reversere. Faktisk frykter vitenskapsfolk at denne likevekta ikke kan oppnåes igjen dersom vi ikke reagerer nå.

I dette perspektivet er et valg på politikere for de neste fire år, nokså uinteressant. Det er politikken vi må velge. Vi må velge mellom markedspolitikere eller politikere som har et alternativt samfunnsperspektiv. SV har ofra seg som et regjeringsparti, så igjen står bare Rødt/RV som et alternativ for miljøbevisste velgere.