Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 
Kommunale dokument - Harstad kommune

Her på denne sida legger vi fortløpende ut dokument som vi får digitalt fra kommunen.  Det vil være kommunestyrepapirer, kostnadsreduksjonsprogrammer, referater, ulike planer etc.  De vil bli ordna kronologisk, dvs de nyeste vil du finne øverst.

Dokumenter i forbindelse med innsparinger, kutt og nedskjæringer budsjettåret 2008
Referat fra møte nr 5 i styringsgruppa, 150208 
Referat fra styringgruppa 080208 
Referat fra arbeidsgruppe pleie, omsorg, psykiatri og helse 010208  
Spesifikasjon av opplysninger fra konsulent (nedskjæringer)
Konsulentbistand fr RO (nedskj.) 
Referat fra møte nr 1 i styringsgruppa, 180108
 
Tidsplan for kostnadsreduksjonsprogrammet for skole 2008
Kostnadsreduksjonsprogram 2008-2011  

Kommunestyrepapirer
Sakslista til kommunestyremøtet 31. januar
, 225 sider
Sakli
sta til kommunestyremøtet 20. desember