Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt

 

120208
Kvasidemokrati i Helse Nord

Frode Bygdnes, Rødt Troms

Med helsereformen ble styringa av sykehusene fjerna fra de folkevalgte. I stedet fikk vi eieroppnevnte styrer som er fristilt fra folkevalgte organ og parti. Det var Storting og regjering med AP i spissen som fikk gjennom denne demonteringa av folkevalgt innflytelse.

Kravet om gjeninnføring av folkevalgt styring ble så sterkt at departementet så seg nødt til å få noen få politikere inn i styrene igjen. På fredag handplukka helseministeren FrP-politikeren Haugan, Høyre-politikeren Olsen fra Troms i tillegg til Simensen (AP) og Myrvoll (SV), sistnevnte kjent fra Terraskandalen i Rana.

Vi ser at helseministeren ønsker markedsorienterte politikere inn i styret for Helse Nord. Disse er utpekt for å ta med seg sine egne private erfaringer inn i styret uten å stå ansvarlig ovenfor noe parti eller folkevalgt organ. De skal ikke representere ”særinteresser” heter det. Deres ansvar begrenser seg til å holde helseministerens egne budsjettkrav.

At fylkesordføreren i Troms velges inn på slike kriterier er i seg selv tvilsomt. For det første vil han bli et gissel. Fylkestinget vil vanskelig kunne kritisere Helse Nord sine avgjørelser uten å kritisere sin egen fylkesordfører. For det andre blir denne kanal å overstyre de formelle møtekanaler som nå er etablert mellom Helse Nord og fylkestingene. En kan ikke forstå det på annen måte enn at helseministeren ønsker å blokkere den formelle kontakten mellom Helse Nord og Troms fylkesting ved å ta med fylkesordføreren i styret.

Det er en provokasjon fra Helseministeren at hun lar Bjørn Kaldhol få fortsette som leder av styret. I den perioden vi har bak oss har han vist en mangel på innsikt i hvordan og hvorfor vi driver med helsetjenester. Den markedsorienterte direktøren har vist en forrakt for folks sine krav til velferdstjenester som sykehusenes spesialisttjenester representerer.