Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


120208
Gi oss heller lærere og lærebøker!
Kjell Erland Pedersen, Rødt Harstad

Prosjektlederen for «Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad», Monica Larssen, gjennomgår i lørdagsavisa de ideelle målsettingene for prosjektet hun er med på.

Mye av det hun sier, kan vi Rødt godt applaudere.  Det er den ideelle målsettinga, men datasatsinga kan ikke sees isolert.  Den må vurderes i sammenheng med andre saker som skjer i skolen. Og da er det enormt mye dobbeltkommunisering.  Der er ikke det som sies og skrives som teller, det er det som blir gjort.

Data og skolepolitikk
Rødt Harstad ønsker at skoleelevene i Harstad skal bli flinke i å handtere datamaskinen.  Men vårt innlegg om tivilsom datasatsing, handlet ikke om det.  Vi vurderte datasatsinga i sammenheng med de nedslående Pisa-undersøkelsene.  Datamskinen blir i den sammenheng et lite tjenlig redskap for å gjøre Harstad-elevene til bedre lesere og bedre regnere.

Monica Larssen sier at hun kjenner lite til prossene før prosjektstart og til holdningene hos politikerne.  Mi anbefaling er at det bør hun sette seg inn i.  Verken hun eller dataen lever i et vakuum der teknikken er det eineste.

Data som konfliktdemper
Saksframlegget som førte til vedtaket om datasatsinga, er utrolig interessant lesing.  Der ble den presentert som noe som kunne redusere utgiftene og antall lærere.  Nå har antallet lærere blitt redusert i et enormt stort antall, og fleire står for tur til å bli sparka ut av skolen.  Det skal ikke mye kunnskap til for å forstå at det vil gjøre mulighetene til å lære ungene å lese vanskeligere.  Det vil også redusere mulighetene til å ta i bruk IKT-verktøyet slik en ideelt ønsker.

I det omtalte saksframlegget skulle det sitte overtallige lærere og lage pedagogiske program.  Datasatsinga ble også framstilt som noe som sannsynligvis kunne gjøre elevene roligere, redusere disiplinproblemene.

Det hadde vært interessant om Monica Larssen kunne ha problematisert datasatsinga.  Da hadde innlegget blitt mer troverdig.  I stedet framstår det som et kommunalt forsvar.  Og i siste avsnitt blir alt overlatt til pedagogene, lærerne.  Se det fine verktøyet ? bruk det!

Kunnskapsløftet
De fleste lærerne er klar over at i «Kunnskapsløftet» er digital kompetanse ei av de fem basisferdighetne.  Nå kunne det sies mye om «Kunnskapsløftet» som basis for god læring i den norske grunnskolen.  Det får imidlertid vente til seinere. 

Vi i Rødt har registrert at det både nasjonalt og internasjonalt foregår en debatt om dataens plass i skolesamfunnet.  Vår ubeskjedne «spådom» er at vi om ikke lenge vil oppleve en nasjonal retrett som følge av vårt elendige resultat på Pisa-rankingen.  Gi oss heller lærere og lærebøker!