Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


151107
Rådmannens troverdighet
John Erling Madsen, Kasfjord

Velferdsmålet, fokuserer på kommunens kjerneoppgaver i forhold til produksjon av velferdstjenester både innen omsorg og oppvekst, og at Trygge Lokalsamfunn skal være en bærebjelke i arbeidet med å skape gode bomiljø.

Ja dette er fine ord til en kommune som er i stadig endring.

I virksomhetsplanen 2007 - 2010 er det Kasfjord og
Hagebyen skole som er de eneste skoler i kommunen

John Erling Madsen holder appell i Kasfjord etter fakkeltoget

som har en forventet stabilitet mht elevtall, uten nedgang. Totalt er det satt opp i samme tabell, 402 færre barn i kommunen fram mot 2010. Tallene gjelder alle andre skoler i kommunen. Dette kan være et tankekors i hvordan rådmannen tenker, for utbygging og etablering i kommunen, når han legger fram sitt forslag om skolenedleggelse til politisk behandling. 402 barn er en temmelig stor skole i vår landsdel….(justert i dag 462 elever)

Vi har sett oss lei på en dreining av utbygging, og hvordan det etableres ensidig på sørsiden av sentrum i Harstad. Er det ikke tid for skifte? Vi på nordsiden har fått nok av nedverdige forslag som setter våre bygder i et dårlig lys. Vi trives på nordsiden og vil være med å bygge for framtiden.

Undertegnede har vært med å ha stått i mot nedleggingsspøkelset 4 ganger og nå er det altså den femte gangen vi skal oppleve dette. Det begynte i 1987 og så får vi den femte runden med samme maset. Vi vil ha stabilitet i hverdagen og det er ubehagelig det som nå kommer fram igjen.

Kjære rådmann og ordfører, dere var ikke født den gangen da Kasfjord hadde barne- og ungdomskole, handelskole, lærerutdanning og musikkskole. I tillegg var det er periode forberedelseskurs for underoffiserskolen. Framsynte Chr. E. Johansen var mannen som ikke så noe ”ulekt”. Bygda hadde den eneste 2-årige lærerskole nord for Trondheim.

Rådmann Arne Johansen gir seg tydeligvis ikke i denne saken. Det provoserer oss mye her borte i Kasfjord. Det politiske liv i Harstad har vedtatt en desentralisert skolestruktur og da må rådmannskontoret skjønne dette, og gjøre etter det som politikerne sier. Det bør ikke være omvendt.

Etter min mening gjør politikere et lovbrudd når dere først vedtar en handlingsplan og senere skal gjøre den om på grunn av endringer i økonomien. Er det rart at det er lite respekt for det politiske systemet, når vi aldri kan vite hvilken vei høna sparker neste gang. Dette er ikke snakk om en økonomisk endring, men en enda mer politisk dreining mot sentrum/sør. Vi finner oss ikke i mer fra deres velmente forslag, når det gjelder å legge ned barneskolen i bygda vår.

Sakset fra Høyres valgprogram:
Et livskraftig samfunn skapes og utvikles nedenfra. Høyre ønsker et mangfold av lokalsamfunn, forankret i sine egne verdier og som gjør sine egne prioriteringer. Desentralisert makt kombinert med valgfrihet vil utløse mer skaperkraft i lokalsamfunn og hos enkeltmennesker.

Fra FRP sitt skoleprogram:
Fremskrittspartiet vil gi foreldre styringsmakt i skolen

Fra Harstad KrF sitt valgprogram:
Harstad KrF vil bevare utkantskolene.

 

Fra Venstre sitt valgprogram:
Forskjellige pedagogiske metoder forutsetter også at elevene i grunnskolen gis fritt skolevalg, med lovfestet rett til å gå i egen skolekrets.
Venstre vil derfor sette fokus på skolens muligheter og kvalitet og gi lærerne og skolene frihet til å selv styre skolen innenfor rammene av det nasjonale planverket.

Fine ord fra de som styrer kommunen vår.

Det er småpenger som dere foreslår. 272.000,- hva er det. Eller 568.000,- i 2009. Har dere ikke regnet hva FDV-kostnader på bygningene etterpå? Skal de stå for rov og ran, eller skal de selges? Hva med ballbingen som nettopp er laget utenfor skole? Vil det være åpning for å bruke skolebygninger til å starte opp privat skole. Da mister jo kommunen en god del penger pr elev fra staten. Er dette tatt med i regnestykket? Det er heller ikke tatt med i regnestykket hva etterlønn til rektorer koster.

1,87 stilling handler det om å spare, eller på fulleffekt 3,35 stillinger. Når vi ser at Harstad Kommune har ca 2000 stillinger, så blir dette lite.

Vi har stått sammen før og vi gjør det igjen.
Kasfjord trenger utvikling og ikke avvikling.
Verdien i skolen måles i mennesker og ikke i kroner.
La oss reise oss og skape noe nytt i bygda.
La oss stå sammen mot de krefter som stikker kjepper i hjulene for utvikling i denne bygda vårres.