Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


Livet i Nord – nødhjelp og krisepakker
Av Jens Ingvald Olsen, Tromsø RV

Mens det ser som mørkest ut; sola er borte, og snøen er på god veg til å forsvinne den også inntar sjølveste Regjeringa byen! Det glade budskap hører jo til nå like før jul, så timinga er beundringsverdig. Og som vi

Bilde: Statoi
l
har lært: Når nøden er størst er hjelpa nærmest! Likevel er budskapet nå
at det skal bli slutt på både nødhjelp og krisepakker til Nord-Norge.
Det var statsminister Jens Stoltenbergs klare melding vi hørte i en
radioreportasje fra presentasjonen av Nordområdemeldinga sist fredag. Nå
skal det utskrives en anna medisin.

Stoltenberg har sikkert våkna mang en gang av nattlige mareritt etter
mottakelsen han fikk da han besøkte Vardø og Vadsø under valgkampen i
2001. - Og han har nok et lønnlig håp om endelig å få stoppa kjeften på
alle bæspeisan fra nord. For nå skal vi i følge statsministeren få den
ene ”prop' en” etter den andre, og som skal få Nord-Norge til å blomstre
som en edens hage.

Storytelling har blitt en svært viktig politisk sjanger. Makta stiller
derfor med sine beste menn og kvinner for å fortelle oss hvor
fantastiske vi er. - Og det er sånne fantastiske ressurser her oppe i
nord. Til havs! Til lands! I lufta! For ikke å snakke om under havet og
inne i våre egne hoder! Deres fortelling om hva de har oppdaget her oppe
er så gripende at vi bringes til å tenke på Christopher Columbus
”oppdagelse” av Amerika.

Snøhvit
Ja visst har vi ressurser! Investeringene i Snøhvitprosjektet nærmer seg
raskt 60 milliarder kroner, nærmere det tredobbelte av beregningene da
man starta å hente opp noen av disse ressursene. Men aldri har det
vært gjennomført ei investering i Norge med et sånt gap mellom
investering og antall varige arbeidsplasser. Det anskueliggjør hvordan
profittmulighetene i petroleumsbransjen er. Bare Snøhvitprosjektet vil
bringe mange hundre milliarder kroner i inntekter til Statoil og de
andre eierne av Snøhvit. I tillegg får olje- og gassfeltet Goliat stadig
større dimensjoner.

Norge må for all del sikre at først og fremst USA kan fortsette sitt
ekstreme overforbruk av fossil energi. Og når det nå legges opp til den
største ressurstappinga fra nordområdene i vår historie, er det sjølsagt
svært nødvendig med politiske operasjoner som både legaliserer og
tildekker dette. Høyrepartiene på Stortinget prøver å overgå hverandre
når de kommenterer nordområdemeldinga. De etterlyser mye mer penger til
oss oppe i nord! Tenk det! De som alltid har hatt som varemerke å stoppe
subsidiesluket Nord-Norge. Men nå er det helt andre toner. Til og med
Frp vil sende milliardbeløp til latsabbene i nord. Det globale
miljøansvaret får andre folk i verden ta seg av.

Militære
Mediadekninga av det som foregår er en tilnærma skandale, sett bort fra
Skjalg Fjellheims kritiske blikk i hans kommentarer i Nordlys. Er
redaksjonene i NRK-Troms, Nordlys, Tromsø osv helt ute av stand til å
reflektere over det realpolitiske innholdet i det som foregår i våre
nærområder? Et par eksempler: Porsanger, hjemkommunen til redaktør
Amundsen i Nordlys, har blitt en viktig brikke i NATO og EUs nye
militærstrategi. Halkavarre i Porsanger et av de viktige områdene for
jagerbombing. - Fantastisk å få være bombemål i den gode saks
tjeneste... Rett nok har nedslåinga av sivilbefolkninga i Karasjok som
de nederlandske soldatene bedreiv i høst, påkalt en viss oppmerksomhet. I
vårt fylke blir Indre Troms stadig viktigere for infanteri- og
panserøvinger for å kunne tjenestegjøre i USAs kriger mot folk på den
andre sida av jorda. Ikke minst vil det skje nå som Mauken og Blåtind
slås sammen. Media og de politiske miljøene fra SV til Frp jubler over
denne satsinga.

Glassperler
Sjøl vinden er profitabel, og fjella beslaglegges til vindkraftanlegg
som for eksempel i Kjøllefjord. Med en utbyggingskostnad på godt over
300 millioner kroner og med under en håndfull varige arbeidsplasser som
resultat. Statkraft og andre kraftselskap stikker av gårde med profitten.

Mens ressursene tappes av storkapitalen til stor begeistring fra media
og de politiske lederne, blir lokalsamfunna tilbudt glassperler i form av
eiendomsskatt for vindmøller og olje- og gassinstallasjoner. En
”ressursavgift” skal bli gaven til kommunene for det store fiskeriranet
som er i gang.

Glassperlene Columbus delte ut i Amerika står ikke på noen måte tilbake
for det som skjer i nordområdene nå. At man prøver å gjøre det på en noe
mer sofistikert måte nå er, ikke overraskende. Derfor er det av største
betydning at de kritiske stemmene i miljøbevegelsen, på venstresida,
blant kystbefolkningen, i kvinnebevegelsen og i fagbevegelsen hever
røsten til et helt annet nivå enn til nå.