Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
 
Velg politikere for lokalsykehusene

Folkebevegelsen for lokalsykehus har sendt ut fire spørsmål til de tre første kandidatene på Stortingsvalglistene. Nå foreligger resultatet fra Troms.

Harstad har i år hatt en av de største folkemønstringene gjennom tidene med 4000 mennesker i fakkeltog for sykehuset. Derfor er det oppsiktsvekkende at ingen av stortingskandidatene fra Harstad har skrevet under på Folkebevegelsens fire krav om å arbeide aktivt for:

1.     å sikre fullverdig medisinsk og kirurgisk akuttberedskap, samt fødetilbud, på de lokalsykehusene i mitt fylke som har det i dag

2.     å gjeninnføre folkevalgt styring av sykehusene

3.     å øke de økonomiske rammene slik at de sikrer et godt og desentralisert helsetilbud over hele landet

4.     å få omgjort vedtak som fjerner eller reduserer kirurgisk akuttberedskap på lokalsykehus, og/eller har svekket fødetilbudet

Verken Per Willy Amundsen, Elisabeth Aspaker eller Ivar Østberg har svart. Heller ikke noen andre for disse tre partiene har svart. FrP, H og KrF har altså en annen agenda for lokalsykehusene enn det disse spørsmålene signaliserer.

Heller ikke Bendiks Harald Arnesen har svart. 3.kandidaten til AP har derimot svart på en slik måte at en kan bli urolig. Hun åpner for at medisinsk og kirurgisk akuttberedskap kan sentraliseres av andre grunner enn økonomiske. Hun slutter seg heller ikke til punkt 4 som krever reversering av de raseringsvedtak som allerede er gjort.

Kystpartiets førstekandidat har ikke svart, heller ikke SV sin kampkandidat. Kystpartiet, Venstre og SP sine kampkandidater har svart uten forbehold. Men det er bare RV hvor alle tre førstekandidatene har svart positivt på alle spørsmålene.

Det bør være et tungtveiende argument for velgerne å stemme på et parti som sloss konsekvent for folkevalgt styring av sykehusene, for opprettholdelse av helsetilbudet til folk og mot underfinansiering av offentlige lokalsykehus. Et parti som konsekvent går mot privatisering av offentlig sektor. En slik representant trengs på Tromsbenken. Jens Ingvald Olsen er en slik representant.

Frode Bygdnes, RV