Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
 
 

Eier ikke helseministeren moral?

Gabrielsen krever at sykehusene skal offentliggjøre dødstallene for kreftbehandling ved de enkelte sykehus. Som om det er den enkeltes eget ansvar å velge riktig sykehus? Det er uverdig av helseministeren å overlate ansvaret til den enkelte pasient.

Overlevelsesraten har sammenheng med sykehusenes ressurser. Det er regjeringa og helseministeren som er ansvarlig for utarminga av de minste lokalsykehusene. Nå virker det som om helseministeren bruker overlevelsestallene for endetarmkreft til å få folk til å velge bort de mindre sykehusene. Det er moralsk forkastelig.

Rød Valgallianse krever at vi får et likeverdig sykehustilbud i hele landet. Vårt helsetilbud skal ikke avgjøres av folks frykt, men av politiske prinsipper som best mulig helsetjeneste til alle der en bor.

Frode Bygdnes, RV