Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


010407
Navn og identitet

Fylkestinget vedtok nye navn på to av regionskolene som ligger i Sør-Troms og Midt-Troms. Disse heter nå Vågsfjord videregående skole og Indre Troms videregående skole. Disse navnene sier lite om hvor skolene er. Heggen, Skånland, Sjøvegan, Bardufoss og Høgtun, sier mer. Hvorfor da skifte navn? Fordi det er en annen agenda for fylkesrådet og flertallspartiene i fylkestinget. Skal en bygge opp en ny identitet for regionskolene må en bryte ned identiteten til den enkelte skole. Derfor starter en med navnedebatt. Derfor er en villig til å bruke masse penger på logo og oppbygging av nytt navn enda det bare er en prøveperiode. Endring av navn er en viktig metode for skolesentralisering.

Opposisjonen i fylkestinget ønsket å utsette navnesaken til prosjektperioden for regionskolene er over. Utsettelsesforslaget fikk 13 stemmer. Det er nokså avslørende at posisjonen ivrer etter å endre navn før regionskolene er innført permanent.

På vegne av partiet Rødt, foreslo jeg at fylkestinget skulle gi den enkelte skole rett til selv å velge navn på skolen. Det er ikke vi fylkespolitikere som er best til å skape en identitet til den enkelte skole. Vi har mange eksempler i Sør-Troms på meningsløse navn. Verken flyplassen vår eller sykehuset vårt har navn i samsvar med hva folk kaller dem. Ved å la den enkelte skole selv bestemme, er det større mulighet for samsvar mellom brukernavn og offisielt navn. Navn er viktig for identitet, eller som markedsorienterte folk kaller for merkevarebygging. Å la den enkelte skole selv bestemme sitt navn, skaper større entusiasme og kreativitet på skolen. Og skapes det, vil et eventuelt nytt navn også fort bli innarbeid.

Derfor var det med forundring at Rødt sitt forslag bare fikk min egen stemme. Ikke en gang FrP som argumenterte like godt for å la den enkelte skole selv bestemme, stemte for mitt forslag. Her var det ikke samsvar mellom argumentasjon og stemmegivning.

Mitt parti har nettopp vært gjennom en navnedebatt. Vi har skiftet navn fra Rød Valgallianse til Rødt for å vise at vi er noe nytt. Vi har lagt ned RV og AKP for å samle venstresida som er i opposisjon til regjeringa. Navnet gir en klar politisk farge som forteller hvor vi befinner oss i det politiske landskapet. Navnevalget utløste optimisme og engasjement i organisasjonen. Og navnet kan gi en del spennende assosiasjoner når fylkespartiet kaller seg Rødt Troms.

Til forskjell fra skolene, er det vi selv som valgte navnet på stiftelseslandsmøte 11.mars i år.

Frode Bygdnes
Fylkestingsrepresentant Rødt Troms