Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
 
OL-floke
Av Jens Ingvald Olsen, stortingskandidat Troms RV

Idrettspresident Karl Arne Johannessen sier i Nordlys 22.juni at det er ingen nye momenter i OL-saken. Dagen før behandla styret i Idrettsforbundet nok en gang søknaden om OL i Tromsø i 2014. Behandlinga av saka kom ikke så langt som til avstemning engang før den ble avslutta.

Idrettspresidenten sier også at Ap-leder Jens Stoltenberg ikke kom med sterke nok signaler om at de ville gi statsgaranti for en OL-søknad.   

Hvorfor ny behandling?
Vi opplever altså at det lokale OL-styret  uten noen som helst endringer i realitetene mobiliserer til  ny behandling av OL-søknaden.  Så kan vi jo lure på hvorfor det skjer.

Denne saken er kun kommet opp fordi det er valg til høsten, sa idrettspresident Karl Arne Johannessen til Nordlys etter NIFs styremøte.  Det var vel også hensikten med det han kaller «Stoltenbergs uklare signaler». Signalene var sterke nok til at det blei en «sak» som kunne kjøres til NIF-styret, men uforpliktende nok til at ved nærmere gransking viste seg å bare være luft.

Valgkamp
I tillegg til at Tove Karoline Knutsen står på 3.plass for AP, så stiller SV i Troms også med listetopper som vil bruke 15-20 milliarder på et unyttig og usolidarisk OL-prosjekt i Tromsø.  SV-sentralt har imidlertid nylig vært i Nordland og lovt samme beløp i investeringer i viktig infrastruktur og samfunnsbygging i Nordnorge i stedet for til OL i Tromsø.  – Noe som jo absolutt hadde vært fornuftig, og  i stor grad i tråd med RVs syn. Det tredje partiet som skal danne en rødgrønn regjering, Senterpartiet, er både i Troms og på landsplan de aller ivrigste pådriverne for milliardsløsing til OL. Alle de partiene som skal representere et «solidaritetsalternativ» på Stortinget er altså de som sterkest  promoterer OL som sin sak!

Solidaritetsby eller...
Styreleder i Tromsø 2014, Tove Karoline Knutsen gir inntrykk i avisinnlegg fredag, av OL  som nærmest et humanitær arrangement og begivenhet, og om det ikke er det fullt ut allerede, så skal i all fall Tromsø 2014 omdanne den til å bli det!  Det er også interessant å se hvor sterkt Knutsen  identifiserer seg med IOC , slik at når Mads Gilbert kritiserer negative sider ved IOCs historie så ser Knutsen  på det som et angrep på seg. Sjøl om ikke skibsreder Jan Staubo  lenger er norsk representant i IOC, anbefales likevel boka «Ringenes herrer» av Andrew Jennings på det sterkeste for å få et visst innblikk i  IOCs virksomhet.

Det er helt realt å gå inn for at Tromsø skal være arrangørby for OL. Men da bør man presentere OL som det det er: - Et gigantisk arrangement som  vil kreve enorme økonomiske investeringer. Mange av disse investeringene vil ikke ha nytte i ettertid – det vil si reint pengesløseri.  OL har utvikla seg til en  gigantomani, luksus, korrupsjon og dyrking at eliten som står i skarp kontrast til solidaritetsbyen Tromsø.

Mange idrettsutøvere, musikere og kulturfolk er, som folk flest, sosialt og politisk engasjert. Det  er flott og viktig. Men dette må ikke forveksles med hva IOC, Den internasjonale olympiske komite er. Derfor blir det  å bruke den viktige kampen mot HIV/Aids for å promotere OL i Tromsø  for drøyt, sjøl om Tove Karoline Knutsen forsøker å fremstiller det som om det er det motsatte man gjør.