Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
   

Oljearbeidsplasser

Halvparten av befolkningen i landsdelen ønsker olje og gass virksomheten i Barentshavet, melder meningsmålingene. Ser en på partiene, skulle en tro at det var alle. I årets valgkamp opptrer partiene som oljeselskapenes lobbyister. Spesielt betenkelig er det fordi det er politikerne som skal ta ansvar for miljøet og sikkerheta.

Erfaringene så langt i 2005 er skremmende. Samtidig som Melkøya bygges ut med over 3.500 arbeidsplasser, går verkstedindustrien i Troms overende. Dagens politikere har ikke maktet å stille krav til selskapene om å bruke industrien i landsdelen. Partiene bruker ikke konsesjonsreglene med å stille krav til utbygging. Så lenge det ikke er politisk vilje til å styre ved hjelp av konsesjonslover og gi tillatelse på betingelser, vil aldri landsdelen få nyte godt av den utbygginga som partiene nå reklamerer for. Vi blir sittende igjen med risikoen som ødelegging av evigvarende ressurser som fisken.

Å gi full gass i oljeutvinning uten å stille betingelser, er å gjøre befolkninga som lever av og langs kysten, til statister. Partiene står for en politikk som fører til nykolonialisering av landsdelen. Rød Valgallianse krever at virksomheten skal pålegges å bruke arbeidskraft fra landsdelen og all virksomhet på norske tariffer. Så lenge det kravet ikke ligger i bunn er det utopi å tro at denne virksomheten skal gi ringvirkninger i landsdelen.

Frode Bygdnes, RV