Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

Oppdatert 210807 Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


210807
Øylandsruta

Frode Bygdnes
3.- kandidat for Rødt/RV til Troms Fylkesting

Ser av avisa HT 16.08 at det etterspørres vitner for Synnøve Søndergård. Ja, det stemmer at fylkesrådet har med alle tre fergene i begrepet Senja-fergene. Det kom klart frem da jeg tok opp denne saka under budsjettoppfølginga i fylkestinget på Skjervøy i sak 29/07. Min kritikk mot fylkesrådet går derimot på at de har hele tida vært klar over at departementet kun definerer ”The Whale Route” som Senjafergene, fergene over Andfjorden og Malangen. Det er fylkesrådet som må fronte kampen mot departementet for å innlemme Øylandsruta også.

Søndergaard gikk ut i avisa og sa at Øylandsruta nå kan få penger pga frigjorte midler når staten støtter de to andre fergene. Kanskje en ikke bør underslå at det var Rødt/RV med meg som fremma forslaget som enstemmig ble oversendt til fylkesrådet.  ”…Det resterende beløp må brukes til det 3. sambandet for Senja-fergene. Fylkestinget ønsker å realisere Øylandsruta mellom Skrolsvik og Sør-Troms. Fylkesrådet bes ta opp med Staten om et tilsvarende beløp også for denne fergeruta.

I stedet for at en tar det opp med staten, ser jeg at ballen sendes tilbake til lokalmiljøet og fokuset settes på fergemateriell. Det er feilt fokus. Vi må ha en strategi for å få i gjennom denne ruta. Turistvei er en ting. Kanskje viktigere er det at denne ruta settes i sammenheng med Bjarkøy-forbindelsen. Da blir Bjarkøy ikke en utkant og blindveg, men en gjennomgangsveg for landvegstrafikk fra Harstad til Tromsø, ja for så vidt også den fineste vegen fra Lofoten til Nordkapp.  Det var dette jeg tenkte på da jeg sykla til Tromsø denne vegen og da jeg tok opp saka på siste fylkestingsamling.

Jeg ser og at Nordlandsmiljøet, særlig rundt Vesterålen, vil stritte mot denne alternative ruta som kan ta trafikk fra Hvalruta og deres konsept. Jeg er av den mening at vi alle vil tjene på at kommunikasjonene i området forbedres. En rundtur mellom øyene Hinnøya, Langøya, Andøya, Senja og Bjarkøy vil og øke trafikken til bl.a. Hvalsafari.

Viktigst er tross alt at vi trenger å forbedre kommunikasjonene ute ved kysten der folk bor, ikke minst for å kunne opprettholde ei desentralisert bosetting langs kysten. Det tjener både Nordland og Tromsø på. En bør etterspørre den rød-grønne regjeringa der både partiene til Leitring  og Søndergaard sitter, hva de meiner med nordområdesatsing, når de verken realiserer Bjarkøy-forbindelsen eller bevilger penger til Øylandsruta.