Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser Om RV RV-nytt
 

PENSJONSRANET

Jens Ingvald Olsen, Stortingskandidat Troms RV

Norge har ikke råd til å betale så mye ut i pensjon om 40-50 år som idag fordi en mye større andel av befolkninga da vil være pensjonister i forhold til antall personer i arbeid. Dette er begrunnelsen AP, H, Krf, V og SP oppgir for pensjonsreformen og avtalen de har inngått. Det merkelige da er at regnestykkene de legger fram i avtalen de inngikk 19.mai viser at alle får større pensjon. Først når Jens Stoltenberg blir presset av Carsten O. Five i NRKs «RedaksjonEN» 19.mai innrømmer han nølende at taperne, de finnes. Det er de som er unge idag. Men det  er jo nettopp disse pensjonsreformen er laget for!  Hvordan kan det henge sammen? I regnestykkene har de ikke tatt med at de som er unge idag og blir pensjonister rundt 2050 vil måtte jobbe 3-5 år lenger for å få full pensjon, dvs til 70-72år. Det er dette som kalles levealderjustering. Man går ut fra at den gjennomsnittlige levealder vil øke med ca 1 år for hvert tiende år. For hvert år levealderen øker må folk jobbe ca 8 måneder lengre for å oppnå full pensjon. Dersom man i 2050 går av ved 67 år og ikke jobber til man er 70 år vil man tape mellom 18 og 20% i utbetalt pensjon hvert år resten av levetida.

Ungdomsran
Dette gjelder altså de som er 22 år idag. I tillegg får pensjonen en mindre økning i forhold til lønnsutviklinga enn idag, fordi den nå skal økes som  gjennomsnittet av pris- og lønnsutviklinga. Det betyr at gapet mellom lønnsnivå og pensjoner blir stadig større.

Beregningsgrunnlaget for pensjonsutbetalingene blir nå alle 43 opptjeningsår og ikke som idag de 20 beste av 40 opptjeningsår. Avtalen pynter litt på de mest negative utslaga ved at ufrivillige ledighetsperioder skal gi poeng, men beregningsgrunnlaget blir jo langt under normal årslønn.

Pensjonsreformen kommer samtidig med en ny arbeidsmiljølov som tillater midlertidige ansettelser og innleie, noe som gir stor jobbusikkerhet. Dette bidrar ytterligere til at enda flere aldri vil oppnå fulle pensjonsrettigheter.

Gigantisk privatisering.
Vi oversvømmes for tida av tilbud fra forsikringsselskaper om å tegne private pensjonsforsikringer. Dette er en sjølsagt konsekvens av pensjonsreformen. AP med Jens Stoltenberg i spissen legger nå til rette for en av de mest omfattende privatiseringsbølgene vi har sett. Alle som har råd vil ordne seg med privat tilleggspensjon, i tillegg blir det et kjempemarked for de private tjenestepensjonene. Løp og kjøp privat pensjonsforsikring, var Carsten O. Fives anbefaling. Det blir en virkelig gullalder for forsikringsselskapene!

Folketrygden
Pensjonen kunne uten problem vært finansiert på en fullverdig og god måte gjennom den offentlige folketrygden. Rød Valgallianse har sammen med store deler av fagbevegelsen fremma dette som alternativ. En skatteøkning på 0,18% pr år vil være nok til å sikre pensjonene. I tillegg kommer de formidable ekstra oljeinntektene og produktivitetsøkninga som finansiell sikring av pensjonene.

Pensjonsavtalen må bli en sentral del av stortingsvalgkampen, sjøl om den tvinges gjennom i  Stortinget før sommeren.