Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

 

Til ordføreren
Postmottak
Harstad kommune

Interpellasjon til kommunestyret torsdag 28. februar 2008

 

Situasjonen til Plastilina

I disse tider når kommunen jobber med å finne områder som kan gi innsparinger, florerer det mange rykter og mange er bekymret for om ”deres” område vil bli ramma.

I den forbindelse vil vi spørre ordføreren:

  1. Eksisterer det noen planer om å redusere bemanninga ved Plastilina ungdomssenter?
  2. Kan ordføreren si noe om viktigheta av å ha et tilbud som Plastilina?
  3. Kan ordføreren si noe situasjonen for ungdom generelt i forbindelse med det arbeidet som gjøres for å kutte utgiftene i kommunen?

Med hilsen

Kirsten Evjen
Rødt Harstad