Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


160209
Redegjørelse om reiseforskudd og godtgjørelse i fylkestinget

Harstad, den 28.01.2009
Frode Bygdnes
Rødt

Troms fylkeskommune krevde meg for 4000,- kr.  Jeg dristet meg til å spørre hva dette trekket var for, og fikk vite at det var et reiseforskudd som var gitt da jeg begynte i fylkestinget. Kravet var ikke foreldet påstod de, for den valgperioden gikk ikke ut før i 1999.Fylkeskommunen følger ikke sine egne regler

Fylkeskommunen selv makulerer lønnsspesifikasjoner etter fem år og regnskapsbilag etter 10 år. Likevel er de frekk nok til å sende krav som går lengre tilbake. Siden kravet var så gammelt, kunne de ikke vise til noe gyldig avtale, men la ved et skjema som jeg skulle ha fylt ut for 13 år siden. Ut fra regnskapet deres hadde jeg ikke betalt dette tilbake. Det ble og nevnt at dette gjaldt 8 andre politikere som også hadde blitt trekt for reiseforskudd høsten 2008. Hva det hadde med min sak å gjøre, kan en bare spekulere i. Nå i ettertid vil jeg oppfordre de 8 andre til å sjekke om de ikke har betalt reiseforskuddet tidligere.

Kjenner ikke fylkeskommunen ordet "unnskyld"?
For da jeg gikk gjennom eget regnskap, fant jeg lønnsslipp av 18.7.1997 hvor jeg var trekt kr 4000,- for reiseforskudd. Dette ble så oversendt fylkeskommunen. Svaret fra fylkeskommunen var at da de manglet sine regnskapsbilag, hadde en ikke grunnlag for å fastholde sitt standpunkt. Ikke en unnskyldning en gang. Her kunne jeg vise til kvittering som feide all tvil tilside om at fylkeskommunen urettmessig har krevd meg for et reiseforskudd som tidligere var betalt tilbake.

En redegjørelse fra fylkesordføreren?
Riktignok er det en innrømmelse at de nå innfrir alle mine krav; kr. 48.978,- i for lite godtgjørelse i 2007 med forsinkelsesrenter og mine utgifter for juridisk bistand. Advokat Kjetil Krokeide har ført saken for meg etter at fylkesordføreren ikke lenger svarte meg på mine krav. Advokatutgifter har løpt opp til nesten 10.000,- for disse 50.000,- som jeg nå har fått. Jeg syns fylkesordføreren skal gi fylkestinget en redegjørelse.

Politisk trakassering og hevn
Selv føler jeg at mine politiske motstandere har gjord det de kan for å trakassere meg. Først var det å kreve meg for kr 150.000,- som skulle tilbakebetales innen 6 mnd. Dette kravet ble fremsatt rett etter de famøse reiseregninger med restaurantutgifter til fylkesordfører og fylkesråd i 2006. Min dokumentasjon ble tilslutt godtatt av daværende fylkesordfører Rindestu.

Boikott av fylkeskommunens møter
Så begynte en lang prosess for å få omgjort godtgjøringsreglementet slik at alle politikere fikk like vilkår. Et av mine utspill var å boikotte fylkeskommunens møter fordi jeg ikke fikk gehør for mine krav. Sommeren 2008 ble godtgjøringsreglementet endra og jeg begynte å møte som normalt igjen. Da ville en ikke innrømme meg etterbetaling. Ikke ble det noe bedre at jeg kritiserte fylkesrådet for økonomisk og administrativt rot i forholdet til Ungt Entreprenørskap.

Fylkesordføreren forgrep seg mot hovedavtalen
Selv om fylkesordfører i brev av 12.02.2008 sier at han har innkalt til møte internt for å avklare denne saken, kom det ikke noen løsning. Tvert om skulle fylkesordføreren trekke meg i lønn hos arbeidsgiver for 30 dager i året, enda jeg ikke hadde vært borte mer enn halvparten. Her forgrep ordføreren seg og mot hovedavtalen, og derfor ble nok dette kravet frafalt. Men etterbetaling ville en ikke gjøre fordi fylkeskommunen hadde gjort vedtak om endring av godtgjøringsreglementet fra januar 2008. En innrømmet at en hadde hatt et ulovlig godtgjøringsreglement fordi jeg ble lønnet som lærer i fylkestinget, mens de andre ble lønnet som politiker. Jeg fikk bare halve godtgjørelsen, og denne uretten ville ikke fylkesordfører Terje Olsen rette opp i. Derfor ble det advokatsak.

Etterbetalinga går til Rødt
Etterbetalinga som jeg nå har fått i to omganger, har jeg sendt til Rødt. Dette er penger som vi i Rødt kaller for beinpenger. Vi har alt for god godtgjørelse i fylkespolitikken, og jeg har klart meg godt på den halve godtgjørelsen. Disse pengene er godtgjørelse for å drive politisk arbeid, og derfor burde dette være penger som ble betalt direkte til partiet og ikke til den enkelte representant. Å drive ei fylkestingsgruppe burde ikke betales over min lønnskonto. Det er heller ikke riktig å betale inntektsskatt av de midlene en skal ha til politisk arbeid i opposisjons i fylkestinget. Så kampen for å endre godtgjøringsreglementet bør fortsette, men kanskje jeg kan få hjelp fra andre politikere til det denne gang.