Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


131107

Harstad kommune

Representanter 2007-2011:
Kjell Erland Pedersen
kjellep@online.no
Kirsten Evjen
kirsten.evjen@gmail.com