Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

Oppdatert 140407 Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


Troms fylkesting
Representant:Frode Bygdnes
bygdnes@online.no

 

Tromsø kommune
Representanter:


Jens Ingvald Olsen
jensolsn@online.no
Elin Jørgensen
bea-joe@online.no

Sigurd Langseth
slangseth@gmail.com
Maria Evon Sriharan
maria@tiscali.no

Harstad kommune

Representanter:Kjell Erland Pedersen
kjellep@online.no
Kirsten Evjen
kirsten.evjen@gmail.comMålselv kommune
Fellesliste mellom RV og SV


Øyvind Tollefsen - Rødt
klovkomp@online.no