Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


150208
Rødt
Frode Bygdnes, Rødt

 

Harstad Tidende ofrer endelig Rødt oppmerksomhet som politisk parti. Oppslaget til Olsen sin kommentar 15.feb er at Rødt består av eldre menn. Ja dessverre, men dette er da ikke et problem bare for Rødt? Rekruttering til politikken er da begredelig i samtlige parti. Det er ikke fritt for at jeg ser tendensen til at det er mest besteforeldregenerasjonen som går på gata uansett om det er Attac, Støtteforeninga for sykehuset eller kamp mot skolenedleggelser.

 

Fellesskapsløsninger
Det blir da et spørsmål om hvorfor det er slik ei kampkraft i dagens eldrebølge som ble lært opp i politikk på slutten av 60-tallet?   Jeg har min teori. Det er at vi ble lært opp i å tenke kollektivt, tenke på hverandre, tenke på fellesskapsløsninger. I dag individualiseres kampen, folk bryr seg for lite om hverandre sin kamp. Folk blir stående for mye aleine.

 

Det eneste partiet som sloss for å reise opprør av den typen vi hadde i 1968, er Rødt. Dette tror jeg Rødt vil klare, det er bare et spørsmål om tid. Jeg tror også andre politikere og korespondenter som Odd Richard Olsen ser vårt potensiale i kampen for velferdsstaten, mot markedsøkonomene.

 

Saklighet
Å bli angrepet av politiske motstandere, er en bra ting. Likevel bør en kunne stille krav til saklighet. Odd Richard Olsen skriver: ”..kvinner på 30 pluss trekker seg ut.” Og videre at Marte Mjøs Persen er en av mange som trekker seg fra sentrale posisjoner. Jeg kjenner organisasjonen meget godt og veit at dette er løgn. Derfor ber jeg om bare et eneste eksempel på utmelding fra Rødt i tillegg til Persen.

 

Videre fremstilles det som at vi eldre gubber på nærmere 60 stenger for yngre. Jeg har da vitterlig forsøkt å trekke meg tilbake i håp om å få frem andre. Det var velgerne som kumulerte meg frem på topp i fylket, ikke jeg som hindra andre. Odd Richard Olsen kjenner dessuten til at jeg for tiden boikotter fylkestinget. Det er da og en metode for å slippe frem andre.