Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


Rødt Harstad

Postadresse:      Postboks 425

Leder:               Kjell Erland pedersen
Adresse:            Åsbyveien 12C, 9409 HARSTAD
Telefon heime:  770 74874
Telefon mobil:   412 04 136
E-post:               kjellep@online.no

Representanter i kommunestyret