Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


291107
NYE SELJESTAD UNGDOMSSKOLE.
Halvard Jensen
Tillitsvalgt for Utdanningsforbundet
Seljestad Ungdomsskole

I vår og høst har jeg som tillitsvalgt ved Seljestad Ungdomsskole deltatt i ei brukergruppe som en del av forberedelsene til å bygge ny ungdomsskole på Seljestad. Arbeidet med prosjektet hadde hjemmel i et kommunestyrevedtak vedtak fra i fjor. Vi skulle planlegge en ungdomsskole på Seljestad med plass til 120 elever på hvert trinn. Totalt 360. En grei størrelse ut fra pedagogiske vurderinger. Fire klasser på hvert trinn med opp til 30 elever pr. klasse er stort nok. Gruppa har bestått av et par lærere fra skolen, rektor, byggeleder fra kommunen og arkitekt. Vi har hatt ca 12 møter og mange fine diskusjoner. All honnør til arkitekt og byggeleder som har vært lydhøre for forslagene fra de ansatte. Det har vært en meget god prosess som endte opp i et konkret resultat som alle var ganske fornøyd med: Entusiasmen i personalet har økt i takt med at prosjektet har tatt form. Vi har alle sett fram til den videre detaljplanleggingen og å få et bygg vi har vært med på å utforme, selv om vi kunne ha ønsket oss noen flere kvadratmeter.

Helt uten skjær i sjøen har selvfølgelig ikke prosessen vært. Fra de ansatte ble det foreslått at nybygget skulle være en såkalt «forsterket» skole, med spesiell tilrettelegging for funksjonshemmede. Dette ble avvist av rådmannen til tross for at kommunestyret i forbindelse med en interpellasjon om saken fattet et positivt vedtak om dette.

Det er også med undring jeg kan konstatere at ingen fra rådmannsnivået eller de skolefaglige rådgiverne har deltatt på et eneste av brukergruppemøtene. Det vitner om en heller laber interesse for de viktige diskusjonene som har foregått i gruppa. Det kan virke som om man på det nivået kun har vært opptatt av å komme ned på færrest mulig antall kvadratmeter pr. elev.

Tida har lenge vært overmoden for å sanere de helsefarlige rønnene vi holder til i nå. Det er faktisk slik at bygningsmassen på Seljestad Ungdomsskole er helsefarlig og uegnet til å drive undervisning i. Det har den vært i flere år. Nedskjæringer på reinhold og vaktmestertjenester har ikke akkurat gjort den mer egnet. Ansatte, foreldre og elever har ventet tålmodig i mange år på at det skulle bli vår tur. I mange år har foreldre og elever nærmest vært i sjokk etter sitt første møte med lokalene ungdomsskolen holder til i.

Nå trodde vi virkelig at tiden var der. Men ikke den gangen heller. Nå har rådmannen med sine assistenter og en del politikere laget ei forferdelig røre. Der kommer vår skoles desperate behov for nye bygninger i skyggen av det spetakkelet det selvfølgelig fører til når man foreslår å legge ned byskolen.

På ett år skal altså den økonomiske situasjonen ha endret seg så dramatisk at alt må snus opp ned på. Plutselig foreslås byskolen lagt ned og en gigantskole for 500 elever skal bygges på Seljestad. Det er verken elever eller lærere på Seljestad Ungdomsskole tjent med. Våre kolleger på byskolen har argumentert godt for det.

Men nå er det uinteressant hva de som har greie på skole mener. Akkurat som det var da Hagebyen ble renovert. Det arbeidet som er gjort i gruppa som har jobbet med prosjektet over 12 møter føles for en stor del bortkasta. I stedet er det igjen dumheten og planløsheten som styrer, av kortsiktige økonomiske grunner.

Til slutt noen tanker omkring skolenedleggelser: Det er jo faktisk en grunn til at det er skoler i grender og bydeler. Den grunnen er av sosial og pedagogisk karakter. Det er ikke blitt slik av kortsiktige økonomiske hensyn. På femti, seksti og syttitallet før oljepengene begynte å strømme inn i statskassa var det ingen som kunne tenke seg å legge ned skoler. Unntaket var hvis skolen i bygda ikke hadde elever lenger. Det var en umulig tanke at ei bygd eller en bydel ikke skulle ha skole. Nå som vi er blitt verdens rikeste land virker det som den umulige tanken er at bygder og bydeler skal kunne ha sine egne skoler.

Hva blir det neste? Ut fra kortsiktige økonomiske motiv er jo det eneste fornuftige å avhende alle dagens skolebygg, bygge en stor skole med plass til alle elevene et sted midt i kommunen. Da hadde vi klart oss med en rektor og kunne virkelig ha høstet gevinst av stordriftens økonomiske fordeler. En pedagog pr årstrinn og et antall assistenter måtte jo lett kunne drifte en slik skole for en halvparten av det grunnskolen i Harstad koster i dag. Det gjelder jo bare å være kreativ og å ta utfordringene!

Fram til jul kan vi jo bare håpe at et flertall av politikerne lar fornuften styre, slik at vi om tre år kan flytte inn i en ny skolebygning på Seljestad med plass til 360 elever, og at byskolen fortsatt vil være i drift.