Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

Harstad
Skolepolitikk

Spørsmål til ordføreren om vold i skolen og avviksmeldinger av Kjell Erland Pedersen
Interpellasjon til ordføreren om vold i skolen og avviksmeldinger av Kjell Erland Pedersen
Svar fra ordføreren
Avviksmeldinger

Leserinnlegg fra Halvard Jensen, tillitsvalgt ved Seljestad Ungdomsskole 291107

Svar til Monica Larsen om data i skolen 120208
Byråkratisering av skolen av Kjell Erland Pedersen 120208

Dokumenter fra Harstad kommune
Avviksmeldinger skade nov 07
Krysstabeller avvik nov 07  
Skade ansatte skole nov 07