Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

211107
Bilder fra demonstrasjonen og fakkeltoget som elever
og foreldre ved Stangnes barneskole gjennomførte
onsdag 21. november