Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
 
Stem faktisk, ikke taktisk

Det var en interessant opplysning som kom frem fra Aftenpostens valgomat ved Ragnar Kaarbø i NRK den 19.08. RV er oppe på 11%. Valgomaten har en tendens til å anbefale folk å stemme RV fordi RV skårer "urimelig" mye på EU-motstanden. Faktisk gjelder det nok de fleste kampsaker at RV er partiet en kan lite på og burde stemme på ut fra egen overbevisning.

Det er derfor meningsmålingene og media som skaper bildet at RV ikke er et alternativ i valget, at vi ikke har sjanse på mandat. Hadde folk stemt ut fra sin misnøye med markedspolitikken, så hadde RV hatt de 6000 stemmene vi trenger i Troms til representasjon.

Det ville tjent folk i vårt fylke å ha en på tromsbenken som ikke lar seg binde opp til moderpartienes taktiske spill på Stortinget. Vi trenger representanter på tinget som er uredde, ubundet og er villige til å støtte folk sine egne kamper. Av stortingskandidatene i år er det kanskje Kystpartiet på høyresida og i hvert fall RV på venstresida som ikke er bundet til det taktiske spillet i Oslo-gryta. Men bare RV har som motto å støtte folks egen kamp, for folk mot makta.

Folk skal vite at det er Stortinget som skal velges. Regjering velges av Stortinget. Folk har ingen innflytelse på korridorforhandlingene etter valgdagen. Derfor er det ingen grunn til å moderere seg i et taktisk spill. Stem faktisk, stem RV. Det er bare det som kan sikre en opposisjon til venstre for en SV/AP/SP-regjering.

Frode Bygdnes, RV