Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 051107
SVada

Frode Bygdnes
Fylkestingsrepresentant Rødt

Det er svada SV-eren Johnny Kristiansen kommer med i Harstad Tidende 26.10. Så Rødt sitt tekniske samarbeid med Høyre skulle rettferdiggjøre SV sitt politiske ekteskap med AP i Troms fylkesting?  Husker ikke Kristiansen tilbake til forrige periode før SV kom i posisjon. Da var SV og Rødt med i et valgteknisk samarbeid ikke bare med Høyre, men også med FrP. Den gang var det viktig å hindre posisjonen AP/SP/KrF/K skulle få for stor makt.

Kristiansen fremsetter en enkel analyse; en analyse basert på en endimensjonal høyre- og venstre-akse i politikken. Vil bare minne Kristiansen om Rokkans konfliktlinjer hvor sentrum og periferi, ideologi samt økonomi og klasser faktisk er med på å tegne et politisk kart. Her vil Høyre være borgelig konservativt mens FrP som det opportunistiske parti de er kan ta politiske standpunkter i hytt og pine. I ene øyeblikket er de mest liberalistisk, i andre sammenhenger er de mer korporativ enn alle andre. Derfor er det fra sak til sak en avgjør hvor enig en er med FrP. FrP eller Høyre er ikke politisk spedalske for venstresida. Det vil være et taktisk spørsmål som er situasjonsbetinga.

Ei slik vurdering er fjern fra den alliansen som AP/SV har inngått i fylkestinget. Jeg registrerer at Kristiansen ikke ønsker å debattere at de sitter med makt på Høyre sin nåde. Dette er en situasjon som viser at her er det søkt om makt for makta sin egen del. Å fremstille dette som makt for å endre samfunnet, er svada. Alliansen bak fylkesrådet er som jeg hevda, et forretningsministerium som kun får sitte så lenge de ikke fremmer egne hjertesaker. For som en upolitisk embetsmannsregjering i mindretall, kan de heller ikke avsettes så lenge de bare administrerer fylket. Vi har fått et fylkesråd uten handlingskraft, men hvor SV håver gode honorarer og innehar betydelige posisjoner.

Rødt søker makt for å utøve vår politikk. SV søker makt for makta sin egen del. Ikke lærte de av valgresultatet, men ønsker å fortsette å spise kirsebær med de store partiene. Er dette partiets linje, så bør SV gjerne slå seg sammen med det sosialliberalistiske partiet AP. Hvis det er enkeltpersoner som styrer Troms SV, så syns jeg partiet skal oppfordre Skogholt og Kristiansen om å følge Pia Svensgaard over til AP før neste valg.

Så lenge Rødt er aleine, så ønsker vi å vise at vi er det eneste klassepartiet i fylket. Det er en ære å bli kalt for ren og rød. Vi er en vaktbikkje, gnagsår og mye verre ting. På sikt bygger vi stein på stein og tror at også mange SV-ere kan finne Rødt mer og mer interessant når SV driver med svada.