Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


To bilder fra Svartvatnet, ei fraflytta samisk bygd i Harstad
Artikkel i Årbok for Harstad 2005
Av Kjell Erland Pedersen

 

Tekstboks: 1
Eva Kvam har etter hvert som hun har gravd i saker og ting på loftet, funnet noen bilder og negativer fra tida ved Svartvatnet.  Nedenfor har hun kommentert to av disse bildene med noen små spørsmål fra meg innimellom.  Bildene er sannsynligvis fra 1947.  Etter hvert som det personer, hus og plasser nevnes, er det satt et nummer på bildet.

Tekstboks: 13
Tekstboks: 12
Tekstboks: 11
Tekstboks: 10
Tekstboks: 9
Tekstboks: 8
Tekstboks: 7
Tekstboks: 6
Tekstboks: 5
Tekstboks: 3
Tekstboks: 2

 

- Det herran va veldig artig å se det.  Det va det virkelig.  Det herran her har æ alltid lurt på kem som satt i båten i lamme han pappa,
men æ ser det æ (1) og ho Susken (2). 

- E det ho Susken? 

- Det ho Susken ja! Det e den dama der.

- E det ho som sett på sia av dæ?

- Ho sett i lamme mæ.

- Ja det e en hund!  Æ trudd det var ei lys jente. 

- Nei, det er æ og ho Susken.

- Okey, okey.

Tekstboks: 4

- Ser du det var ikkje nåkka i Blåkkollen (3).  Den var heilt bar.  Det e æ og ho Susken og han pappa. 

- Han Emil?

- Erik Mathisen (4), ja.

- Ka e det slags hus vi ser?

- Der e våres hus (5).  Her har du den delen til venstre som var et hus uttanpå også.  Til høyre der,
der e den delen som bare var et hus inni og som var torv uttanpå, torvile på, men ordentlig inni  Og her e laden (6). 
Og der, der attme der, der e fjøset (7).

- Dåkkers?

- Torv uttanpå, men ordentlig inni.

- Og så var det Hjalmar Kolbeinsen sitt hus (8), der er hannes lade og fjøs (9) som i dag står i Sørvikmarka.

- På Storhaugen?

- På Storhauen, ja.  Ja, der alle de hestan e, veit du, når du kjøre opp.

- Og der.  Der er lekarhuset, prikken der til venstre(10).  Det lekarhuset var det loft på.
Og når dem fløtta, de fløtta da, trur æ, på vårparten og vi fløtta te jul, og når de fløtta,
så tok han Lars og sette fyr på det herre lekarhuset.  Og æ gråt mine modige tåra. 
Og det var kjellar i det, og det va ovn i det og et lite loft.

- Ka heite det her partiet, veit du det?

- Det kaller vi berre Oppå bakkan (11). Heile veien her.  Og bakom her e det ju Torvhågan (12), veien opp te Torvhågan.
Her ser du ju Heia (13), selvfølgelig.

 

Tekstboks: 7
Tekstboks: 6
Tekstboks: 5
Tekstboks: 4
Tekstboks: 2
Tekstboks: 1

- Der e ho Susken (1) og mæ (2). 

- Det her e tatt på samme film. År?

- Æ e fødd 1944.

- Du kan vær tre år

- Det e laden våres (3).  Der kan du se mye bedre at det e nokka bakom. At huset e torvtekt (4).  Og Kolbeinsens (5)

- Men laden ser vi ikkje?

- Nei, den ser vi ikkje, den ligg i skjul.

- Veit du ka marka kaltes?

- Lian (6).

- Veit om det va tørka høy på marka?

Tekstboks: 3
- Her ser du ju mue (7).  Her har de sekkert venta regn.  Når de venta regn, så rann de og raka mua.  Ka det kaltes når de resta høy utafor marka?  La mæ tenke.  Brøye høyet!  Når det har logge ei stund, kår du det.  Da bli det akkurat som potetrenner.  Og så, brukte de å mue høye, å lage høymua, når de venta regn.

- Så det der e ei mue?.

- Vi mua høyet.  Ja det e ei mue. Ei stor ei.

Og hvess det ikkje va heilt tørt og hvess de venta regn, så va det å reste det utover igjen, å brøye det igjen.  I Lian.