Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
 

 

Klarer SV å snu AP?
Jens Ingvald Olsen, kommunestyrerepresentant og stortingskandidat for RV

Etter det famøse vedtaket i Tromsø formannskap om å innføre «bestiller-utfører»modellen i pleie-- og omsorgstjenesten i Tromsø skjer det nå interessante ting. Varaordfører Pia Svensgård, SV synes hun har fått for lite informasjon fra rådmannen, iflg intervju i «Tromsø» tirsdag 20.juli. Hun varsler at SV kanskje vil snu når saka kommer opp i kommunestyret 31.august. Det vil være flott dersom SV snur, men det er på høy tid, og skulle blott bare mangle. Bestiller-utførermodellen er høyresidas organisasjonsmodell for privatisering av offentlig velferd.

I intervjuet med Pia Svensgård gis det inntrykk av at saka kom bardus på formannskapet. Det kan da umulig stemme. Denne saka har vært forberedt lenge. RV avslørte i Nordlys for over et år sida at konsulentfirmaet Ernst & Young var engasjert av kommunen for dette prosjektet. Det har vært nedsatt et eget utvalg som har jobba fram ei utredning, og saka har politisk vært behandla i helse- og sosialkomiteen.  Der fremma SV og AP fellesforslag som også blei vedtatt i formannskapet.

Dette er ei stor og viktig sak. Derfor er det svært tankevekkende dersom det er riktig som varaordføreren fra SV fremstiller saka. Har virkelig ikke kommunestyregruppa i SV diskutert bestiller-utførermodellsaka før den kommer til helse- og sosialkomiteen og til formannskapet?

Likevel er det bra at saka nå skal diskuteres skikkelig i partiet, og med en eventuell snuoperasjon som konklusjon.

Tromsbuss-saka.
Men det store og avgjørende spørsmålet gjenstår. Vil vi få en ny «Tromsbuss-situasjon» hvor AP sikrer flertall sammen med de blå, og at SV politisk korrekt stemmer imot?  Blir dette nok ei sak som ikke er viktig nok til å ta en grunnleggende konfrontasjon med Aps nyliberalisme? Vi i RV frykter det, og vi er neppe alene. Utgangen av kommunestyrebehandlinga av bestiller-utførermodellen vil være skjellsettende for hva vi kan forvente på riksplan de neste 4 åra.

Saka kommer opp knappe 2 uker før stortingsvalget. Både SV og AP har trekt fram samarbeidet mellom AP og SV  i Tromsø som positivt eksempel for ei rødgrønn regjering. Fra RV har vi gjennom dokumentasjon brukt Tromsø-styret som eksempel for de som har store forhåpninger om en ny og solidarisk venstrepolitikk etter stortingsvalget med svært stor sannsynlighet vil bli skuffa.  Kommunalt ansatte, pårørende, småbarnsforeldre, ungdom og andre må fortsette å slåss for sine interesser som før. Da vil Rød Valgallianse være en nær alliert.