Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 
091107
Rødt Tromsø
 
Postboks 308
9352 Tromsø

Kontoradresse: Vestregt 18
Giro: 05301889733
E-post:  tromso@raudt.no

Leder: Elin Jørgensen
tlf: 95089163,
E-post: bea-joe@online.no

Valgprogram til kommunevalget 2007
Valgliste til kommunevalget 2007

Valgte representanter til kommunestyret 2007-2011