Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 
170208
Urfolk og genetisk determinisme

Det er viktig å oppsummere hva jeg og Hellesvik diskuterer. Det er kriteriene for hvem som kan melde seg inn i samemanntallet. Hellesvik har argumentert at samenes urfolkstatusen ikke har legitimitet, fordi andre folkegrupper i fortiden blandet seg med den opprinnelige genetiske samen. Det vil i praksis bety å avvikle sametinget.

De kirkebøker Hellesvik trekker frem som utgangspunkt for sin argumentasjon kan lett trekkes i tvil som objektive kilder. Det han glemmer når han stiller spørsmålet om alle som er i samemanntallet, kan bevise at de nedstammer fra samisk slekt, er at den samiske kultur var på denne tid basert på en muntlig tradisjon. Det vil si at de som skrev logg i kirkebøker og annet materialet, ikke var samer selv, men personer utenfor disse samfunnene. Samenes religion og navn var djevelens verk.

Samemanntallet har to kriterier: et subjektivt kriterium om samisk identitet, altså å være villig til å tilslutte seg den samiske kulturen, og et objektivt kriterium om å ha ”samisk som hjemmespråk eller at minst en av foreldrene, besteforeldrene  eller oldeforeldrene har eller har hatt samisk som hjemmespråk, eller at personen er barn av en som allerede er registrert i samemanntallet” (samelov § 2-6).

Når Hellesvik langer ut med sine genetiske forklaringer, så mener han fast bestemt at et adoptivbarn ikke kan melde seg inn i samemanntallet. Ikke bare er en slik argumentasjon ekskluderende, men også støtende mot alle som har blitt adoptert. De sosiale bånd som oppstår mellom de som har tatt på seg omsorgansvaret og barnet er mer betydningsfullt, levende og jordnært enn å determinere det hele ned til genetikk.

Slektskap er en sosial konstruksjon. Vi er først og fremst sosiale vesener som konstruerer verdensbildene. For eksempel på noen steder i Ny Guniea blir man i slekt med hverandre ved å dele mat og husly. Hva med de som gifter seg inn? Hvorfor inkluderer man onkler og tanter i slekten? Slektskap handler ikke bare om ren genetisk avstamning, men de sosiale og kulturelle aspektene i vår hverdag gir slektskap betydning. Slektskap handler kanskje mest av alt om subjektiv tilhørighet, trygghetsfølelse og identitet. Når Hellesvik nevner mor, så kan mor like gjerne bety adoptivmor som biologisk mor.

Hellesvik følger ikke med i endringene i samfunnsutviklingen, men lever videre i en gammeldags Darwinistisk ånd. Det er klart at et adoptivbarn som har vokst opp i en samisk familie, som behersker språket, de kulturelle kodene etc, identifiserer seg med familiens slekt og det samiske, bør få velge om de ønsker å melde seg inn samemanntallet.

Hellesvik er en genetisk determinist som betyr at han forklarer kultur kun ut fra genetikk.

Roy-Arne Varsi

 

Fjerde innlegg av Roy-Arne Varsi