Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
 
USA som bodyguard?
Av Jens Ingvald Olsen, 1.kandidat Troms RV

«Vi skal kritisere Bush der det er nødvendig; så som brudd på menneskerettighetene, Kyotoavtalen og Irak, men ikke gå på autopilot. SV går inn for samarbeid (med USA) som er helt nødvendig i nordområdene». Dette sa
Kristin Halvorsen i radiointervju med NRK torsdag. Hun ønsket å klargjøre hva slags politikk SV egentlig har i forhold til USA. For oss er dette nok en
bekreftelse på at hverken Jan Petersen, Jens Stoltenberg eller president Bush har noe å frykte når SV inntar regjeringskontorene. Svært mange andre bør
imidlertid bli urolig og bekymra.

Troms med nøkkelrolle
Det var nok ikke tilfeldig at Halvorsen ikke nevnte USAs krig i Afghanistan på lista over negative eksempel. Afghanistan blir en av de første oppgavene til den nye regjeringa. NATO(som USA kontrollerer) skal nemlig om få måneder overta alle militære operasjoner for USA. USA skal konsentrere sine styrker i Irak. Dermed må Norge og andre NATO-land øke sin deltakelse kraftig i
Afghanistan. AP/SV/SP vil da indirekte støtte USA i Irak, og ikke minst helt direkte fortsette USAs krigføring i Afghanistan. De fleste norske soldatene som sendes til Afghanistan trenes i Troms. Dette gjelder både Telemarksbataljonen og marinejegerne. Troms er idag og blir i tida framover
sterkt involvert i den norske deltakelsen i USAs angrepskriger.

Rød Valgallianse er sjokkert over at ingen av de tre aktuelle regjeringspartiene, og særlig SV overhodet ikke er bekymra for rollen Troms fylke og Tromsø by har som øvingssområde for angrepskriger på andre sida av jorda. Det eneste vi hører er at den militære aktiviteten i hvert fall ikke skal reduseres i Troms. Dette er spørsmål som burde være helt sentrale i en stortingsvalgkamp. Og på toppen av det hele får vi altså høre at i nordområdet er det helt nødvendig å samarbeide med USA, i følge SV-lederen. Hvorfor, til hvilket formål og på hvilke premisser? Når fikk USA grenselinje til Barentshavet? USA har ingen legitime interesser i Barentshavet. Men de har umettelig behov for olje- og gassressursene som finnes der. Norge har derfor felles interesse med Russland om et nært og godt samarbeid om ressursforvaltninga i Barentshavet. RV mener USA som bodyguard vil være helt i strid med norske interesser. Og vi må spørre: Er dette konkretiseringa av «den offensive nordområdepolitikken» som de tre rødgrønne står samla om? Skal vi tilbake til den kalde krigen og
kanonbåtdiplomati?