Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

Liste for Rød Valgallianse ved kommunevalget i Harstad 2007

 

 

Nr

F.navn

 

E.navn

Født

Adresse

Yrke

1


Kjell

Erland

Pedersen

1947

Åsbyveien 12 C

Lærer

2


Kirsten

 

Evjen

1950

Skrubbhågv. 27 B

Lærer

3

Ørjan

 

Mortensen

1988

Berglundveien 23

Skoleelev

4

Inger

 

Bye

1954

Rødmyrstua

Vernepleier

5


Halvard

 

Jensen

1952

Stokkmyrv. 26

Lærer

6

Ruth

 

Andreassen

1951

Torfinnsgt. 15 A

Bioingeniør

7


Frode

 

Bygdnes

1952

St. Olavsgt. 31

Lærer

8

Sigrid

Agnete

Hansen

1989

Svanehalsen 7

Skoleelev

9

Aleksander

Åsmund

Kristiansen

1986

Gamle Rideveg 22 C

Selger

10

Anne-Marie

 

Aag

1956

Vollen 22 B

Uføretrygdet

11

Harald

 

Bergland

1957

Bj. Erlingsonsgt. 25

Sosialøkonom

12

Margaret

 

Haugen

1952

Resmålsv. 14

Lærer

13

Kåre

 

Solheim

1955

Skrubbhågv. 27 B

Lærer

14

Hilde

 

Holthe

1957

St.Olavsgt. 31

Fysioterapeut

15

Andrés

 

Vazouez

1966

Stornesv. 329

Lærer

16

Marte

 

Johansen

1953

Grønnliv. 25 C

Sykepleier

17

Tashin

 

Kanabi Sharif

1950

Vidkunnsgt 3A

Lærer

18

Wenche

 

Martinsen

1957

Skolegt. 6 B

Hjelpepleier

19

Magnus

Hansen

Haugen

1988

Ørneberget 1

Skoleelev

20

Nora

 

Kristiansen

1961

Gamle Ridevei 22 C

Spesialsykepleier

21

Ingrid

 

van Kuijk

1949

Fruhallaraen 33

Lærer

22

Øystein

 

Drøsshaug

1962

Eineberggt.1

Kunstner

23

Liv-Hege

 

Heill

1972

Torfinnsgt. 18

Sykepleier

24

Rolf

Andreas

Martinsen

1935

Samasjøvegen 48 B

Pensjonist

25

Hersh

 

Fawzi Salih

1962

Garveriveien 6B

Kjøkkenmedarbeider

26

Ulf

Gunnar

Wang

1951

Åsvegen 27

Kuldemontør

27

Turid

Helene

Hansen

1953

Tegebærv. 14 B

Høgskolelærer

28

Sveinung

 

Haukland

1950

Krystallv. 1

Avd. leder

29

Rune

 

Olsen

1970

Hans Egedesgt. 20

Renovasjonsarb

30

Bjørn

 

Dalager

1954

Grønnebakkan 68

Lærer

31

Wenche

 

Jensen

1952

Krystallv. 1

Førskolelærer

32

Yusuf

Noor

Waarsame

1958

Erikstadgt. 4 B

Arbeidssøker

33

Arthur

 

Balteskard

1954

Utsikten 24

Stasjonsleder

34

Per Georg

 

Kristiansen

1953

Rugdemyra 21 A

Musiker

35

Torgrim

 

Karlsen

1959

Ringbergveien 32

Ndt-operatør

36

Stein

Martin

Sandvik

1951

Asb.Selsbanesg. 15

Ekspeditør

37

Knut

Erik

Sundquist

1961

Holstv. 1

Musiker

38

Solveig

Birgit

Blomsø

1942

Åsvegen 27

Kokk

39

Tom

 

Kolstad

1946

Fruhallaren 47

Lærer

40

Arthur

 

Heill

1961

Torfinnsgt. 18

Sykepleier

41

Jan

Helge

Kjærland

1953

Krøkebærv. 2 E

Reklamekons

42

Jon

Erik

Henriksen

1952

Østenbekkv. 105

Lærer